Skriv sökord

Sparbankerna motsätter sig återigen provisionsförbud vid finansiell rådgivning

Opinion
Sparbankernas Riksförbund är mycket kritiska till EU-kommissionens förslag om ett generellt provisionsförbud för finansiell rådgivning i EU.

Senast uppdaterad: 23 januari, 2023

EU-kommissionens förslag om ett generellt provisionsförbud för finansiell rådgivning i EU möter kritik runt om i EU och så även i Sverige. Sparbankernas Riksförbund är mycket kritiska till förslaget som kommer påverka Sparbankerna och deras kunder negativt.

Redan i maj 2015 lämnade vi in ett remissyttrande till Finansdepartementet, om ett svenskt förslag om provisionsförbud. Vi beskrev tydligt att förslaget inte kommer att gynna bankkunderna. De skäl som vi då anförde mot ett förbud, är relevanta även idag. Bland andra Konsumentverket och Finansinspektionen var för förslaget, medan Konkurrensverket, Sparbankernas Riksförbund och flera andra aktörer var emot förslaget.

En del i den 200 åriga sparbanksidén är att ge hjälp till självhjälp. I dagligt tal innebär det att Sparbankerna ger rådgivning och utbildar alla oavsett inkomster. Med totalt provisionsförbud löper konsumenter med små tillgångar uppenbar risk att bli utan rådgivning eftersom rådgivningen kostar. Banker som äger egna fondbolag kan fortsätta att inte ta betalt direkt av kunden, vilket innebär ojämn konkurrens.

Risken med ett provisionsförbud är att

  • Antalet rådgivningar kommer att minska
  • Rådgivning minskar mest för dem med små tillgångar.
  • Minskad konkurrens på marknaden för rådgivning och sparprodukter
  • Minskningen av rådgivning blir störst utanför de fyra storbankskoncernerna

– Förbundet kommer bevaka frågan löpande och föra en aktiv dialog med myndigheter och departement, säger Björn Elfstrand, vd på Sparbankernas Riksförbund.

Vår slutsats är att förutsättningarna för sund konkurrens på den svenska bankmarknaden påverkas av ett provisionsförbud, vi riskerar en storbankskoncentration som blir svår att reversera.

Läs remissvaret: Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR, SOU 2015_2

Dela sidan: