Sparbankerna har nöjdast företagskunder

Idag presenterar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) sin årliga branschundersökning av banker, där både privat- och företagskunder sagt sitt om hur nöjda de är med sin bank. Sparbankerna som grupp (60 sparbanker) hamnar i topp med allra nöjdast företagskunder. 

På privatsidan har sparbankerna så nöjda kunder att de hamnar på tredje plats.

Anledningen att det går bättre för sparbankerna som grupp jämfört med många andra banker tror SKI kan vara förmågan att kombine­ra tekniska tjänster med personlig och nära service.

Senaste åren har kundnöjdheten i genomsnitt gått ner, men nu ser det ut som botten är nådd och kundernas förtroende är på väg upp. Även sparbankerna som grupp har fått bättre resultat i år jämfört med förra året, 72,2 (70,2 förra året) av privatkunder och 73,2 (68,9 förra året) av företagskunder.

 

Vadstena Sparbank har nöjdast kunder för tredje året i rad

Nöjdast privatkunder bland deltagande sparbankar har: Vadstena Sparbank (85,7), Mjöbäcks Sparbank (84,1) samt Orusts Sparbank (82,1)

Nöjdast företagskunder bland deltagande sparbanker har: Vadstena Sparbank (84,2), Leksands Sparbank (81,8) och Westra Wermlands Sparbank (79,7).

 

Sparbankerna tar ett stort samhällsansvar

I årets SKI-studier har de gjort en särskild fördjupning i ämnet samhällsansvar. Det framkom att kunderna har svårt att sätta fingret på vad samhällsansvar egentligen är.

– Att vara navet i de samhällen där vi verkar, att göra det möjligt att driva samhället och näringslivet framåt, att finnas nära kunden och att ge tillbaka till de samhällen där vi verkar, det kan beskrivas som samhällsansvar. Det som kommer från det lokala samhället ska också gå tillbaka dit. Man kan beskriva vår affärsidé som lokalproducerad bank. Jag är oerhört glad över att vår affärsidé fortfarande, efter snart 200 år, är attraktiv och högaktuell och ska så vara även i framtiden, säger Ewa Andersen vd Sparbankernas Riksförbund.

De aktörer som lyckas bäst i frågan om samhällsansvar är sparbankerna.

– Det är klart att när det är en del av affärsidén är att bidra till sitt närområde så gör det skillnad. Sam­hällsansvar blir helt enkelt en prioriterad fråga för både medar­betare och kunder när det är en så naturlig det av verksamheten som den är för sparbankerna, säger Kristine Nordström projektledare för bank- och finansmätningarna på SKI.

Läs mer om branschmätningen hos Svenskt Kvalitetsindex

Senast uppdaterad: 
2018-10-05