Skriv sökord

Sparbankerna erbjuder statliga garantilån till företag under pandemin

Aktuellt Corona Företagande
statlig lånegaranti, statliga garantilån

Senast uppdaterad: 24 februari, 2021

Staten har beslutat att förlänga ”Företagsakuten” de statliga garantilån som introducerades i april 2020. Många företag har drabbats hårt av intäktsbortfall på grund av restriktionerna under Coronapandemin och behöver hjälp för att inte gå under.

– Sparbankerna har möjlighet att ta emot kreditansökningar från de företag som drabbats. Ansökan görs hos din närmaste sparbank, säger Ewa Andersen vd Sparbankernas Riksförbund.

Garantilånen är framförallt till för små och medelstora företag. Syftet med lånen är att hjälpa företag att överleva i de svåra tider de befinner sig i nu. Villkoren för sparbankernas lån utgår från de kriterier som Riksgälden satt upp.

De statligt garanterade lånen ska gå att söka fram till och med den 30 juni 2021, enligt Riksgälden.

Lista med alla sparbanker

Läs mer på Riksgälden

Kerstin Olby
Kerstin Olby
Kommunikatör för Sparbankernas Riksförbund
kerstin.olby@sparbankerna.se
Dela sidan: