Skriv sökord

Sparbankerna är bäst även på hållbarhet enligt kunderna

Aktuellt Hållbarhet
byta bank, bli kund, bäst på hållbarhet, nöjdast kunder, nöjd kund, ski, kvalitetsindex, mest hållbara bank, hållbar bank

Senast uppdaterad: 22 september, 2022

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har mätt kundnöjdhet i Sverige sedan 1989. Nu lanseras ett nytt index som fångar kundernas syn på sina leverantörers hållbarhetsarbete. Först ut är den svenska banksektorn och i topp återfinns alla Sveriges Sparbanker, både bland privat- och företagskunder.

Redan i måndags fick Sparbankerna utmärkelsen Sveriges nöjdaste bankkunder av SKI och nu får de åter högst betyg bland bankkunderna, denna gång kring hållbarhet. SKI konstaterar att det finns en stark koppling mellan upplevt samhällsansvar och kundnöjdhet.

– Frågor om hållbarhet, klimat och samhällsansvar har blivit allt viktigare för konsumenter, organisationer och företag. Vi har sedan år 2008 sett en allt starkare relation mellan kunders uppfattningar om samhällsansvar och hur nöjd man är. Det är bakgrunden till att vi nu lanserar ett separat hållbarhetsindex, som komplement till våra traditionella kundnöjdhetsmätningar, säger Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.

Sparbanker får högst kundbetyg kring hållbarhet

SKI Hållbarhetsindex är baserat på ny forskning och fångar kundens syn på om dess leverantör investerar med tanke på framtida generationer, strävar efter ekonomisk framgång utan att ge avkall på sociala och miljömässiga faktorer samt om leverantören tar samhällsansvar socialt, miljömässigt och ekonomiskt. I bankbranschen är det gruppen med Sparbanker som får högst kundbetyg på dessa frågor, med ett hållbarhetsindex på 73,0 från privatkunderna. Inom företagssegmentet får Sparbankerna betyget 73,9, medan övriga aktörer ligger signifikant lägre.

– Sparbankerna får i årets bankstudie högst betyg på både kundnöjdhet och hållbarhet av privat- såväl som företagskunderna. De har en nära och relationsorienterad affärsmodell och investerar synligt i lokalsamhället vilket uppskattas av kunderna, säger hållbarhetsanalytiker Karolina Kregert på SKI.

– Hållbarhet är en naturlig del av Sparbankernas värderingar och affärsidéer. Sparbankerna värnar om kunder och lokalsamhället och återinvesterar varje år en del av överskottet i olika lokala projekt som främjar hållbarhet i det lokala samhället. Glädjande uppskattas det mycket av våra kunder och ger oss energi att fortsätta utveckla de här frågorna, säger Björn Elfstrand vd Sparbankernas Riksförbund.

Läs om utmärkelsen Sveriges nöjdaste bankkunder

Dela sidan:

1 kommentar