Skriv sökord

Sparbanker från hela världen håller kongress i Paris

Opinion
wsbi, ESBG, World congress, världskongress, Sparbanker från hela världen, Chris de Noose, vd ESBG, Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund, ​​​Isidro Fainé, President WSBI
Chris de Noose, vd ESBG, Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund och ​​​Isidro Fainé, President WSBI på WSBI World Congress i Delhi 2018.

Senast uppdaterad: 16 november, 2021

Världens Sparbanker finns enade under organisationen WSBI. I styrelsen för WSBI sitter Ewa Andersen, som är vd för Sparbankernas Riksförbund i Sverige. Ewa deltar på världskongressen i Paris parallellt med att hon deltar i ordinarie styrelsemöte i WSBI/ESBG.

Sparbanker från hela världen samlas 18 – 19 november på WSBI World Congress i Paris. För första gången sedan pandemin började kan världens Sparbanker träffas fysiskt igen. Världskongressen hålls denna gång i Paris, Frankrike och Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund representerar Sparbankerna i Sverige.

Ewa Andersen är styrelseledamot i WSBI

Samtidigt genomförs det första fysiska styrelsemötet på 1,5 år för WSBI och ESBG. Ewa Andersen har varit styrelseledamot sedan 2018 och bidrar med kompetens och engagemang i styrelsearbetet med särskilt fokus på frågor som rör Sparbankerna i Norden och Sparbanksidéns spridning i världen.

WSBI och ESBG

European Savings Bank Group (ESBG) organiserar Europas Sparbanker. Ett av ESBG:s viktigaste uppdrag är att föra sparbankernas talan i relevanta forum framförallt i Bryssel. Sparbankernas Riksförbund är en av ESBG:s 26 medlemmar från 21 länder i Europa.

WSBI står för The World Savings and Retail Banking Institute och representerar 6760 Sparbanker runt om i världen, varav 59 finns i Sverige.

www.wsbi-esbg.org

Dela sidan:

1 kommentar