Skriv sökord

Nytt stort kliv i hållbarhetsarbetet – Sparbanken Västra Mälardalen lanserar grönt ramverk

Hållbarhet I samhället
Grönt ramverk, hållbarhetsarbete, Sommaraktiviteter för ungdomar, Mikael Bohman
Mikael Bohman, VD Sparbanken Västra Mälardalen

Senast uppdaterad: 1 februari, 2022

Sedan hösten 2021 har Sparbanken Västra Mälardalen ett grönt ramverk på plats – något som ger banken möjlighet att emittera gröna obligationer, för finansiering till sådant som bidrar till hållbarhet i Västra Mälardalen. ”Vi är glada att ta detta kliv framåt i vårt hållbarhetsarbete”, säger Mikael Bohman, vd på Sparbanken Västra Mälardalen.

Ett grönt ramverk kan lite förenklat förklaras som en analys av bankens möjligheter att genom utlåning påverka framtiden ur ett hållbarhetsperspektiv. När ramverket är på plats kan gröna obligationer sedan emitteras.

– En stor del av bankens påverkan på miljön, samhället och människorna som lever här, görs via vår utlåning. Via framtida gröna obligationer öronmärker vi kapital till att finansiera hållbara initiativ både på privat- och företagssidan här i Västra Mälardalen. Det tror vi kommer uppmuntra våra kunder att i högre grad göra hållbara framtidsval, säger Mikael Bohman.

I det gröna ramverket ligger fokus på gröna byggnader, hållbart skog- och lantbruk, energieffektivisering och förnybar energi.

Varför har ni tagit det här klivet?

– Vi vill vara med och bidra till att Köping, Arboga och Kungsör fortsätter att vara bra och hållbara platser att leva på i många generationer framåt. Genom att påverka och hjälpa våra kunder till mer hållbara val drar vi vårt strå till stacken.

När planerar ni att emittera er första gröna obligation?

– Nästa emission blir vår första gröna obligation, säger Mikael Bohman.
I april 2021 skrev Sparbanken Västra Mälardalen, som sjunde bank i Sverige, på FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet. Det innebär att banken förbinder sig att jobba i enlighet med FN:s Agenda 2030-program och Parisavtalet.

– Vi har lokaliserat sju av de sjutton globala utvecklingsmålen som extra angelägna för oss att arbeta med lokalt. Under året har vi också arbetat med att utbilda medarbetarna i hållbarhet och att ta fram fokusområden för bankens arbete framåt i hållbarhetsfrågor, säger Bohman.

Fakta om det gröna ramverket

Sparbankens gröna ramverk utgår från de så kallade Green Bond Principles, publicerade i juni 2021 av International Capital Markets Association (ICMA). En oberoende granskning har gjorts av det externa företaget Cicero Shades of Green, som utfärdat en second opinion med betyget ”Medium green”. Både ramverket och second opinion finns att läsa på Sparbankens hemsida.

Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen

Sparbanken Västra Mälardalen är en lokal Sparbank. Det innebär bland annat att vi inte har några aktieägare. Istället har vi en idé som går ut på att varenda krona som våra kunder sparar hos oss ska stanna kvar i det lokala ekonomiska kretsloppet och främja Västra Mälardalens utveckling. Och de pengar vi tjänar ska komma till nytta för alla som bor och verkar här i trakterna. Det tycker vi bidrar till ett mer hållbart Västra Mälardalen. Läs gärna mer om hur vi tänker kring hållbarhet www.sparbankenvm.se/hallbarhet

Sparbanken Västra Mälardalen har ca 85 anställda vid fyra kontor i Köping, Arboga, Kungsör och Kolsva. För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se

Kerstin Olby
Kerstin Olby
Kommunikatör för Sparbankernas Riksförbund
kerstin.olby@sparbankerna.se
Dela sidan: