Skriv sökord

Sparbanken Västra Mälardalen har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

Hållbarhet I samhället

Senast uppdaterad: 22 april, 2021

Hållbarhet har alltid varit viktigt och centralt i Sparbanken Västra Mälardalens arbete. ”Hållbarhetsarbetet går hand i hand med den långsiktighet som vår Sparbanksidé innebär. Därför känns det extra roligt att som sjunde bank i Sverige nu ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet”, säger Mikael Bohman, vd på Sparbanken Västra Mälardalen.

Undertecknandet innebär att Sparbanken förbinder sig att analysera sin påverkan på miljön och samhället, men också på de människor som lever där banken verkar.

– Utifrån analysen sätter vi sedan upp mål och delmål. Arbetet är långsiktigt och genomsyrar hela bankens verksamhet, förklarar Mikael Bohman.

Åtagandet innebär att banken ska bidra till de globala hållbarhetsmålen som FN tagit fram i Agenda 2030, samt till Parisavtalet. Hittills har Sparbanken Västra Mälardalen lokaliserat sju av de sjutton målen som extra angelägna i arbetet med investering och stöd till regional utveckling, föreningar, projekt, idéer och initiativ, på lokal nivå.

– Vi har alltid arbetat med långsiktighet och hållbarhet. Att skriva under FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet tar vårt hållbarhetsarbete till ytterligare en nivå, och betyder att vi bidrar på de sätt vi kan till Agenda 2030 och Parisavtalet, avslutar Mikael Bohman.

Sparbanken Västra Mälardalen är tredje Sparbank att undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet. Sedan tidigare har Södra Dalarnas Sparbank och Roslagens Sparbank också skrivet under.

Om Sparbanken Västra Mälardalen

Sparbanken Västra Mälardalen är en lokal Sparbank. Det innebär bland annat att vi inte har några aktieägare. Istället har vi en idé som går ut på att varenda krona som våra kunder sparar hos oss ska stanna kvar i det lokala ekonomiska kretsloppet och främja Västra Mälardalens utveckling. Och de pengar vi tjänar ska komma till nytta för alla som bor och verkar här i trakterna.

Sparbanken Västra Mälardalen har cirka 85 anställda vid fyra kontor i Köping, Arboga, Kungsör och Kolsva. sparbankenvm.se

Dela sidan: