Skriv sökord

Sparbanken Västra Mälardalen har publicerat sin första hållbarhetsrapport

Hållbarhet I samhället
hållbarhetsrapport, Mikael Bohman, Sparbanken Västra Mälardalen

Senast uppdaterad: 8 april, 2022

Social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet är några viktiga delar i Sparbanken Västra Mälardalens hållbarhetsrapport. ”Vi är stolta över vårt långsiktiga hållbarhetsarbete, och att vi drar vårt strå till stacken i det lokala hållbarhetsarbetet här i Västra Mälardalen”, säger bankens vd Mikael Bohman.

– Under 2021 har hållbarhet blivit ännu mer i fokus för oss. Vi skrev på FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet i april, och vi har haft hållbarhetsdiskussioner med vår styrelse, våra huvudmän och alla våra medarbetare, för att tillsammans ta fram en hållbarhetsdefinition och för att hitta hur vi bäst bidrar till ett hållbart Västra Mälardalen, berättar Mikael Bohman.

Sparbanken Västra Mälardalen har alltid jobbat långsiktigt och med hållbarhet i fokus. Det går hand i hand med Sparbanksidén – att banken ska hjälpa sina kunder till ekonomisk frihet och trygghet.

Men kan en bank verkligen göra skillnad i det lokala hållbarhetsarbetet?

– Absolut. Vi har definierat fyra fokusområden som gäller för allt vi gör i banken. Fokusområdena har tydliga kopplingar till FN:s globala utvecklingsmål, där vi ser att vi kan bidra som allra mest inom sju av de sjutton målen, säger Mikael Bohman.

De fyra fokusområdena är:

  • Roligare och tryggare stadskärnor
  • Ännu mer hållbar utveckling i Västra Mälardalen
  • Mer rörelse i Västra Mälardalen
  • Tryggare barn och ungdomar.

– Bankens största hållbarhetspåverkan sker indirekt via utlåning. Därför är det också oerhört viktigt att poängtera att ansvar och långsiktighet är två viktiga begrepp för Sparbanken Västra Mälardalen när det gäller kreditgivning, både på privat- och företagssidan, avslutar Mikael Bohman.

Sparbanken Västra Mälardalens Hållbarhetsrapport finns att läsa på sparbankenvm.se/hallbarhet

Om Sparbanken Västra Mälardalen

Sparbanken Västra Mälardalen är en lokal Sparbank. Det innebär bland annat att vi inte har några aktieägare. Istället har vi en idé som går ut på att varenda krona som våra kunder sparar hos oss ska stanna kvar i det lokala ekonomiska kretsloppet och främja Västra Mälardalens utveckling. Och de pengar vi tjänar ska komma till nytta för alla som bor och verkar här i trakterna. Det tycker vi bidrar till ett mer hållbart Västra Mälardalen.

Sparbanken Västra Mälardalen har cirka 85 anställda vid fyra kontor i Köping, Arboga, Kungsör och Kolsva.
sparbankenvm.se

Kerstin Olby
Kerstin Olby
Kommunikatör för Sparbankernas Riksförbund
kerstin.olby@sparbankerna.se
Dela sidan: