Skriv sökord

Sparbanken Skaraborg och Sparbanksstiftelsen Skaraborg: Sparbanksidén ger effekt

Corona I samhället

Senast uppdaterad: 29 oktober, 2020

Att det är tack vare Sparbankskunderna som Sparbanken Skaraborg, genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg kan dela ut medel för lokal samhällsutveckling är ingen hemlighet. Men det är inte heller alla som vet om att man som sparbankskund är en bidragande faktor till det levande föreningslivet i vårt område.

När våren inleddes med en pandemi som skakade om samhället tvingades en stor del av föreningslivet att sätta sina verksamheter på paus. Det resulterade i en oviss framtid och en ekonomisk osäkerhet hos många föreningar. Initiativet Sparbanksstödet kom då till av Sparbanksstiftelsen Skaraborg och av de 12 miljonerna som avsattes som ett extra stöd under året är nu närmare halva summan utdelad till föreningar i Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner.
Föreningarna ansöker själva om Sparbanksstödet från stiftelsen för det intäktsbortfall som pandemin inneburit. I dagsläget är det ett 70-tal föreningar som tagit del av Sparbanksstödet vilket har inneburit att deras verksamheter kunnat fortsätta utan att de behövt oroa sig för den ekonomiska förlusten.
Sparbanken Skaraborg har de senaste 20 åren, genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg, delat ut mer än 225 miljoner kronor till lokal samhällsutveckling i Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner inom områdena idrott, kultur, näringsliv samt forskning och utbildning.

Allt grundar sig i Sparbanksidén som nu fyller 200 år, idén om att vem som helst, när som helst skulle få sätta in hur små belopp som helst på banken. Och, bankens vinst skulle återinvesteras i bygden. Mycket har hänt sedan 1800-talet men sparbanksidén lever vidare än idag, i år särskilt genom Sparbanksstödet.

Mottagarna som fått ta del av Sparbanksstödet är och har varit tacksamma och glada för pengarna som på många sätt gjort skillnad både för små och stora föreningar inom idrott och kultur och i näringslivsfrämjande insatser.
Tacksamheten är överväldigande. Vi ser och hör att människor uppskattar det vi gör och då vet vi att vi gör skillnad berättar Liselotte J Sterneborn, ordförande i Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Hela listan på beviljade Sparbanksstöd

Lena Karlsson
Lena Karlsson
lena.karlsson@sparbankerna.se
Dela sidan: