Skriv sökord

Sparbanken Skaraborg: Business med hjärta och själ i Skånings Åsaka

I samhället
Business med hjärta och själ

Senast uppdaterad: 23 oktober, 2020

Majoriteten av svenska lantbrukare jobbar ständigt med åtgärder för att förbättra sin lönsamhet, inte minst genom att effektivisera sin verksamhet men även genom att leta efter nya affärsmöjligheter. Claes Johansson driver Märene Mjölk AB och är ett lokalt exempel på lantbruksentreprenör som siktar mot en hållbar framtid.

I dagarna släpptes Lantbruksbarometern, en rapport från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna, den är en temperaturmätare för läget bland Sveriges skog och lantbruksföretag. Rapporten visar bland annat på att majoriteten av lantbrukarna upplever ett starkt förtroende hos konsumenterna och glädjande siffror är att mjölkproducenternas upplevda förtroende ökat med 4 procent och idag ligger siffran på 66 procent. På gården i Skånings Åsaka utanför Skara håller Claes med om siffrorna, han upplever efterfrågan på svensk mjölk och svenskt kött som hög, och efterfrågan på ekologiskt som ännu högre.

Familjen firar 100 år på gården nästa år och Claes är fjärde generationen lantbrukare att driva den, om än lite annorlunda än hur det var förr i tiden, idag med ett större fokus på affärstänk och företagsamhet. Verksamheten består av kor med en ekologisk mjölkproduktion och gården drivs med ett stort miljötänk. Korna går ute sommartid, ingen konstgödsel används på åkrarna och inte heller några kemikalier. Vindkraft och solenergi ger förnyelsebar el till gården och en lösning på hur traktorerna skulle kunna drivas på ett miljövänligare sätt är ett viktigt ämne för Claes.

– Vi gick in i detta med synen om att ska vi kunna vara hållbara behöver vi ha en tanke och en plan. Idag är miljöperspektivet med oss i alla led och det vi gör här ska vara något som är bra för framtiden säger Claes.

Ny teknik gör det även möjligt att se och hålla ordning på andra saker

Lantbruksbarometern visar även en oro för lönsamheten hos lantbrukarna, något som Claes delvis instämmer i och förklarar att det finns en sårbarhet i bland annat personalfrågan, personalen som är en viktig tillgång och en förutsättning för att verksamheten fungerar men även en kostnad och sårbarhet när någon blir sjuk eller slutar. En lösning på detta var att investera i ytterligare två robotar som sköter mjölkningen av korna och frigör tid för personalen som går till andra sysslor. Ny teknik gör det även möjligt att se och hålla ordning på andra saker kring kornas hälsa och status och i datorn i ladugården kan Claes följa information kring mjölkningarna i detalj.

På gården driver även sonen Filip och hans fru Sara sitt företag Stekosterian AB, som med samma entusiasm och hjärta åt den lokala och hållbara maten tillverkar ost gjord på den ekologiska mjölken som gårdens kor producerar. Sedan ett par år tillbaka finns stekosten Filliostus och nu en mozzarella Sarella i flera lokala butiker i vårt område men säljs även hos grossister till restauranger och har fått goda lovord på många håll.

Gemensamt för det båda företagen som drivs på gården är passionen för djuren och det ekologiska kretsloppet som går runt på gården, att det även skulle börja produceras ost på gården var kanske inte tanken från början men den framgångssagan är kanske ett av många bevis på att även många människor i dagens samhälle vill bidra till det lokala och närproducerade från vår bygd.

Lena Karlsson
Lena Karlsson
lena.karlsson@sparbankerna.se
Dela sidan: