Skriv sökord

Sparbanken Skåne stöttar 400 föreningar och organisationer

I samhället
föreningar och organisationer,Susanna Udvardi, verksamhetschef Freezonen, kvinno- tjej- och brottsofferjour
Susanna Udvardi, verksamhetschef Freezonen kvinno- tjej- och brottsofferjour

Senast uppdaterad: 22 december, 2021

Under 2021 har Sparbanken Skåne och bankens ägarstiftelser investerat stora delar av bankens vinst i spännande skånska projekt. Totalt har över 400 föreningar och organisationer fått ekonomiskt stöd för att utveckla sin verksamhet eller ta nya initiativ.

Banken och sparbanksstiftelserna har också drivit ett antal egna samarbetsprojekt i Skåne och tillsammans investerat över 80 miljoner kronor i den lokala samhällsutvecklingen under året. Detta är pengar som ger livskraft till stora och små initiativ som omfattar allt från idrott och utbildning till forskning, kultur och socialt nätverkande.

– Sparbanksidén är över 200 år gammal men mer aktuell än någonsin. Tillsammans med våra ägarstiftelser har vi en unik möjlighet att låta vinst från banken stanna lokalt och göra nytta för samhället. Inte minst har detta varit uppskattat nu under pandemin när många föreningar tvingats tänka om bara för att överleva, säger Helena Björkman, bankchef på Sparbanken Skåne.

Sparbanken en aktiv del av det skånska föreningslivet

I korthet innebär sparbanksidén att banken med sina kunder verkar som en god kraft i samhället. Sparbanken Skåne har ambitionen att vara en aktiv del av det skånska föreningslivet och samarbetar löpande med flera hundra föreningar på sponsringsområdet. Mycket engagemang sker också i samverkan med bankens tre ägarstiftelser. Dessa tar hand om vinstutdelning från bankrörelsen och ser till att den kommer regionen till nytta på olika sätt. Bland annat har föreningar och organisationer möjlighet att två gånger om året ansöka om projektstöd från stiftelserna.

Bland organisationerna som får anslag nu i höstens utdelningsomgång märks Freezonen kvinno- tjej- och brottsofferjour i Ystad som får 400 000 kronor för att kunna gå vidare med en skolsatsning för att nå barn och unga som utsätts för våld. Projektet handlar om att komma ut på högstadieskolor i Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn och Ystad för att skapa en dialog kring våldsutsatthet.

– Vi vill hålla workshops på skolorna där vi genom kreativt skapande med temat frihet från våld kan prata och lyssna på ungdomar. När man skapar något blir det ofta ett forum för dialog. Vi kan ställa frågor, vi lyssnar och diskussionen blir naturlig, säger Susanna Udvardi, verksamhetschef på Freezonen.

Bland övriga föreningar och organisationer som får stöd i årets avslutande utdelningsomgång finns:

  • Föreningen Förebild i Lund (arrangera föreläsning/workshop för gymnasie- och högskoleelever om att förebygga stress och skapa vanor för arbetsglädje)
  • Hässleholms Voltige (upplärning av och utrustning till ny voltigehäst för barn och unga)
  • RFSL Kristianstad (genomförande av Kristianstad Pride 2022)
  • Staffanstorps Scoutkår (inköp av luftvärmepumpar till scoutstugan)
  • Tomelilla Riksteaterförening (arrangera gratis teaterföreställningar för barnfamiljer)

På respektive hemsidor för Sparbanken Skånes ägarstiftelser redovisas kommun för kommun vilka föreningar och organisationer som fått tilldelning av projektbidrag under 2021, inklusive vårens omgång.

Sparbanksstiftelsen 1826 – Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge
Sparbanksstiftelsen Finn – Eslöv, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta – Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lund, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla och Ystad

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

www.sparbankenskane.se

Om Sparbanken Skånes ägarstiftelser

Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen 1826 och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är alla delägare i Sparbankens Skåne, med en ägarandel på 26 procent vardera. Stiftelsernas syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Vid sidan av detta stödjer stiftelserna projekt som bidrar till lokal utveckling inom sina respektive verksamhetsområden.

Dela sidan: