Skriv sökord

Sparbanken Nords vd Gunnar Eikeland i en intervju med Affärer i norr

Corona I samhället
Coronapandemin, Forskare får pris för studier

Senast uppdaterad: 24 april, 2020

“Vi behöver fler åtgärder och att norrmännen kommer tillbaka”
Intervju: Det behövs fler åtgärder för att viktiga delar av näringslivet ska klara sig genom coronakrisen. Vi är beroende av att offentliga sektorn och basindustrin fortsätter investera. Och vi måste hoppas på att norrmännen kommer tillbaka i sommar. Det säger Sparbanken Nords vd Gunnar Eikeland i en intervju med Affärer i norr.

http://www.affarerinorr.se/nyheter/2020/april/200423-intervju-gunnar-eikeland/

Gunnar Eikeland, vd för Sparbanken Nord går i en intervju igenom läget i Norrbotten under coronakrisen.

– Det är nu uppenbart att det finns några branscher som är särskilt påverkade av coronapandemin: besöksnäringen, restauranger och vissa delar av handeln, säger Gunnar Eikeland och konstaterar att det tagits bra politiska beslut för att stötta näringslivet men att det inte räcker, det krävs mer.
– Vi behöver nya åtgärder, som någon form av kapitaltillskott eller konkreta, riktade bidrag mot de företag som är mest utsatta. Något som påverkar deras resultaträkning och det egna kapitalet direkt.
– Klockan går. Vi ser inte ljuset i tunneln, utan det här kommer att hålla på länge. Det är ju nödvändigt för folkhälsan att trycka ner toppen på smittkurvan, men det är lika viktigt att se på längden på x-axeln. Kurvan blir ju längre ju duktigare vi är på att trycka ner den där toppen som Folkhälsomyndigheten gör. Ju längre x-axeln är desto mer företagsrelaterade problem får vi.
För varje månad som går växer problemen. Även om det kan vara svårt att hitta politiskt lämpliga lösningar så är det otroligt viktigt att det görs mer, enligt Gunnar Eikeland.
– Jag tänker inte på stora bolag, utan jag tänker på mindre levebrödsföretag som kanske sysselsätter ett par personer. De har klarat sig jättebra i 15 år. De har aldrig gjort stora vinster. Men de är superviktiga för samhället och när de kommer in i den här krisen så har de inte en ekonomi eller har haft en ekonomi av sådan karaktär att de lagt så mycket i ladorna. De blir fort drabbade. Och hjälper man dem igenom det här kommer de att funka i tio, femton år till. Men gör man inte mer än vad man hittills har gjort kan det vara dödsstöten. Det är framför allt de här mindre företagen man måste ha i åtanke just nu för att vi inte ska få onödiga konkurser.
Nu gäller det att snabbt hitta lösningar som är politiskt genomförbara och inte strider mot EU:s statsstödsregler.
– Vad jag ser framför mig är att, när man kan konstatera att ett företag fått stora omsättningsförändringar, måste man kunna ge en form av riktade bidrag och också få acceptans för sådana statsstöd. Det sker så mycket i olika länder nu så jag gissar att i ett EU-perspektiv är man ganska konstruktiva för att kunna tillåta den formen av statsstöd. Jag tror inte att vi är det första landet som skulle göra det, säger Gunnar Eikeland.
Logiken i ett riktat stöd till näringslivet är helt enkelt att det är politiska beslut för att lösa ett folkhälsoproblem, som skapar kraftiga omsättningstapp för ett antal branscher Därmed finns sakliga skäl till att ge riktade bidrag till de mest drabbade branscherna .
Vad är viktigast för Norrbotten nu?
– Den största enskilda frågan i vår region är: Kommer norrmännen till Norrbotten i sommar? Det ser jag som en jätteviktig fråga för de mest drabbade branscherna handel, restaurang och besöksnäring, säger Gunnar Eikeland.
– Ser vi på turismen i Norrbotten under sommarveckorna så kommer nästan 50 procent av omsättningen från norrmän. Har norrmännen i sommar tillräcklig tillit för att öppna gränsen och kommer vi att kunna locka norrmännen att åka på semester till Norrbotten som de brukar? Med en avslutad vår och ett besvärligt läge nu, så är vi mycket beroende av att få hit det norska flödet av människor. Får vi inte norrmännen hit i sommar så blir det ytterligare otroligt tufft för många.
– Sedan kan vi också hoppas på att det blir mer inhemsk turism i Sverige och att vi får fler besökare upp hit.
För att bidra till att rädda sommaren för besöksnäringen stöttar Sparbanken Nord besöksnäringens organisation Swedish Lapland Visitors Board.
– Det som är strategiskt viktigt är hur vi kan bidra med pengar för marknadskommunikation för att försöka få igång turistflödet i sommar. Kommunikationen blir både riktad mot Nordnorge och mot södra Sverige. Man åker inte till Spanien i sommar. Då gäller det att försöka locka dem hit.
Stödet till besöksnäringen ingår i den extra satsning på 8 miljoner kronor som sparbanken gör just nu genom Framtidsbanken för att stötta verksamheter som drabbats av coronakrisen. Åtgärderna är riktade både mot näringslivet och föreningslivet. Båda områdena är viktiga för ett gott samhälle, vilket Sparbanken Nord vill främja genom Framtidsbanken vars verksamhet ligger utöver den normala bankverksamheten. Här ingår till exempel stöd till damidrotten.
Sparbanken Nord själv står stadigt i krisen. Även om kreditförlusterna i år skulle bli 50 gånger större än under ett normalt år, kan man ta det utan att få kapitalproblem.
– Så vi är ju förberedda på att vi kan få en dramatisk ekonomisk effekt av någonting oväntat. Och det är ju jätteviktigt för att man skall kunna vara ett gott stöd åt kunder vare sig det är företagskunder eller privatkunder, när de får ekonomiska problem, säger Gunnar Eikeland.
– Det är viktigt för oss att tidigt ha en tät dialog med våra kunder. Vi har proaktivt tagit kontakt med hundratals företag. Varje företagsrådgivare har talat med kunder man uppfattar skulle kunna få problem. Det började vi med för en månad sedan. För att få en första kontakt och få en bra koll. Och för att företagen känner att om det blir ett problem ska det vara enkelt att ha med banken i ett tidigt skede så att det inte går för långt.
– Vi är också förberedda för att ökande arbetslöshet kan ge privatpersoner problem. Privatpersoner kan få amorteringsbefrielse. Det behovet ökar succesivt beroende på hur länge vi har problem, och hur mycket varsel och uppsägningar det blir.
Enligt Gunnar Eikeland är det nu viktigt att myndigheter och näringsliv i Norrbotten agerar kraftfullt.
– Dels kan man göra sitt bästa för att påverka de nationella verktygen och trycka på vikten av att komma med ytterligare åtgärder, som framför allt riktas mot de mest behövande.
– Sedan är det också viktigt att de industrier och offentlig verksamhet som kanske inte direkt är så hårt påverkade verkligen pumpar på och håller igång verksamheten och gör investeringar. Jag tänker på vår basindustri, både malm, stål och pappersindustrin. Och samma sak gäller offentligt finansierade infrastruktursatsningar. Offentliga investeringar kan vara mer långsiktiga och då är det jätteviktigt att man inte bromsar upp utan att man trycker på, att man ser att nu är det viktigare än någonsin att hålla igång för att också backa upp de delar av näringslivet som får det betydligt tuffare i ett sådant här läge, säger Gunnar Eikeland.
-Jag tycker jag ser att de ansvariga inom basnäringarna ser sitt samhällsansvar för att göra sitt yttersta för att hålla igång sitt eget maskineri som är så viktigt för att näringslivet totalt ska klara sig i en svår sits.
Inför framtiden är det viktigt att lära oss av det som nu händer.
– En väldigt viktig lärdom att dra inför framtiden är att vi ska förbättra vår beredskap, både inom vård och livsmedelshantering. Vi har ju tur nu att det inte har blivit större påverkan på livsmedelskedjorna.
– Det är inom den offentliga beredskapen man nu ska se sanningen i vitögat, att den var extremt låg. Vilket gör att man måste ta till ganska kraftfulla åtgärder, antingen på ett svenskt lite mjukare sätt, eller i vissa länder ganska hårt sätt, men som leder till en väldigt kraftig störning för näringslivet. Här bär man ett ansvar för att lära sig av det som nu händer och sätta upp en annan beredskapsnivå i framtiden, säger Gunnar Eikeland.

Lennart Håkansson
lennart.hakansson@affarerinorr.se

 

Dela sidan: