Skriv sökord

Sparbanken Nord i samarbete för ökat stöd till flyktingar

I samhället
Sparbanken Nord, ukraina, stöd till flyktingar
Samarbete för en välkomnande plats, integration och gemenskap. Daniel Nilsson RF-SISU Norrbotten, Erika Mattsson och Gunnar Eikeland Sparbanken Nord, samt Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen.

Senast uppdaterad: 27 april, 2022

Med anledning av kriget i Ukraina initierar Sparbanken Nord samarbete med Rädda Barnen och RF-SISU Norrbotten och avsätter 1,5 miljoner kronor för särskilt stöd till flyktingar. Banken öppnar också upp för ansökningar till initiativ från lokala stödorganisationer.

UNHCR uppskattar att 12 miljoner människor i Ukraina och 4 miljoner på flykt från landet kommer att behöva skydd och nödhjälp de kommande månaderna. De allra flesta som flyr stannar i grannländerna, men enligt Migrationsverkets huvudscenario kan cirka 76 000 personer komma att söka skydd i Sverige fram till halvårs-skiftet.

– Vi vill göra det vi kan för att mottagandet av de flyktingar som kommer till vår region blir så bra som möjligt. Det allra bästa vi kan göra är att samarbeta med organisationer som redan har en väl fungerande stödverksamhet, säger Erika Mattsson, chef Hållbarhet och Samhälle, Sparbanken Nord.

Med syfte att bidra till en välkomnande plats, integration och gemenskap

Uppdraget från styrelsens framtidsutskott var att fördela 1 500 000 kr till särskilda insatser med anledning av flyktingmottagandet. Syftet med stödet ska vara att bidra till en välkomnande plats, integration och gemenskap för nya medborgare.

Pengarna kommer att fördelas enligt följande:

  • 500 000 kr går till Rädda Barnens verksamhet för asylsökande och nyanlända
  • 500 000 kr går till RF-SISU Norrbottens verksamhet för barn på flykt
  • 500 000 kr går till lokala initiativ via etablerade hjälp- och stödorganisationer

Rädda Barnen har mångårig och befintlig verksamhet för barn i migration i bland annat Skellefteå, Piteå, Älvsbyn, Luleå och Boden. Till exempel drivs så kallade barnvänliga platser på eller i anslutning till asylboenden med fokus på lek, lärande och kreativitet där målet är att skapa känsla av normalitet, förutsägbarhet och ge psykosocialt stöd till barn som har varit med om svåra händelser. Rädda Barnen möter även föräldrar i allt ifrån gemensamma familjeaktiviteter till dialoger kring till exempel föräldraskap.

– Medlen möjliggör för Rädda Barnen att växla upp våra befintliga insatser för att möta behoven och säkerställa rättigheter för fler barn. De kommer kunna göra skillnad omedelbart men även långsiktigt, säger Ylva Löwenborg, regionchef Rädda Barnen.

RF-SISU ger medlemsavgifter och utrustning till barnen

RF-SISU Norrbotten kan genom detta stöd möjliggöra att fler barn som flyr till Sverige blir inkluderade i föreningslivet. Pengarna ska gå till att inkludera barn på flykt i den ordinarie idrottsverksamheten genom att bekosta medlems- och deltagaravgifter och individuell utrustning.

– Med de medel vi har avsatt själva så har vi möjlighet att öppna dörren till verksamhet för denna målgrupp, men med de medel som vi får ta del av från Sparbanken Nord så kan vi öka denna insats och verkligen skapa en inkludering på individnivå, säger Katarina Halvardsson Distriktsidrottschef, RF- SISU Norrbotten.

Inom bankens marknadsområde finns också ett antal lokala initiativ och stödorganisationer. Sannolikheten för att även dessa kommer att agera som stöd till flyktingar från Ukraina och andra länder är stor. Därför avsätter banken särskilda medel till redan etablerade organisationer och föreningar för att möjliggöra den omställning som krävs.

– Det är många som tar ett stort ansvar i civilsamhället, det såg vi även vid flyktingkrisen 2015. Vi vill inom ramen för vårt samhällsengagemang möjliggöra deras viktiga insatser igen, avslutar Erika Mattson.

Om Sparbanken Nord

Sparbanken Nord har kontorsverksamhet i de tio kommunerna Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare, Kiruna, Pajala, Överkalix och Övertorneå, samt en hög digital närvaro med ett eget Digitalt kontor. Med en affärsvolym på drygt 60 miljarder kronor och 200 medarbetare är vi en av landets största sparbanker och en betydande finansiell aktör i regionen där vi verkar. En stor del av vinsten avsätter banken till hållbar utveckling på olika nivåer och i olika områden i lokalsamhället.
sparbankennord.se

RF-SISU Norrbotten rfsisu.se/Norrbotten

Dela sidan: