Skriv sökord

Sparbanken Nord i samarbete för att stärka kvinnor i näringslivet i Norrbotten

I samhället Näringslivet
kvinnor i näringslivet, Sparbanken Nord, nyföretagarcentrum, Aurora Network, Hietalas
Aurora Network på besök vid Hietalas.

Senast uppdaterad: 13 oktober, 2022

Nu skapas förutsättningar för att utveckla näringslivet i Norrbotten när Nyföretagarcentrum, kommunerna och Sparbanken Nord gör en långsiktig satsning på att stärka företagsledare som är kvinnor i Norrbotten. Satsningen görs inom ramen för affärsnätverket Aurora Network.

I likhet med stora delar av företagarsverige finns även i Norrbotten utmaningar med ojämställdhet i näringslivet. Majoriteten av företagarna är män och kvinnorna lever många gånger inte på sitt företagande. Satsningar behövs för att fler företagsledare som är kvinnor ska ges förutsättningar för företagsutveckling. Det här är särskilt viktigt med koppling till alla de möjligheter som den gröna omställningen innebär för näringslivet och till behovet att ett bredare näringsliv i regionen.

Affärsnätverket Aurora Network

Sedan 2018 är Nyföretagarcentrum Nord drivande i affärsnätverket Aurora Network. Nätverket finns etablerat i Haparanda och Övertorneå och syftar till att skapa förutsättningar för affärsutveckling i företag som ägs och drivs av kvinnor. Nätverket syftar till att utöka deltagarnas affärskontakter, öka kunskap och skapa nya samarbeten som genererar affärsmöjligheter för deltagarna. Initiativet är en satsning som genomförs i samverkan med respektive kommun inom ramen för näringslivsstimulerande insatser.

Inom nätverket genomförs företagspresentationer och seminarium med fokus på affärsutveckling. Lokala och regionala nätverksträffar genomförs där nya och etablerade företagsledare ingår.

– Kombinationen av olika erfarenheter och faser i företagandet är del i affärsnätverkets styrka, säger Monica Johansson Wikström, affärsrådgivare vid Nyföretagarcentrum och ansvarig för Aurora Network i Tornedalen.

Sparbanken Nord finansierar nyetableringar

Nu etableras nätverket på fler orter i länet och det regionala samarbetet vidareutvecklas. I samband med detta har Sparbanken Nord beslutat att prioritera en långsiktig finansiering på de orter där etablering av nätverket sker, genom att finansiera nätverkets etablering under perioden 2022 – 2025.

– Entreprenörskap och företagande är en av grundpelarna i vårt samhällsengagemang, och här ser vi ofta att fungerande nätverk ger värdefulla synergieffekter. Inte bara spridning av kunskap och erfarenheter utan även helt nya samarbeten och direkta affärer som är bra för hela vår region, säger Erika Mattsson chef Hållbarhet & Samhälle på Sparbanken Nord.

– Vi är glada att Sparbanken Nord är med och skapar goda förutsättningar för utveckling i bolag som drivs av kvinnor i Norrbotten. Att affärsnätverket nu växer innebär en potential att deltagarna bidrar till varandras affärsnytta över en större geografisk marknad, säger Anna Engström, verksamhetschef vid Nyföretagarcentrum Nord.

Om Sparbanken Nord

Som sparbank är vi trygga i vår lokala närvaro, har sunda värderingar och engagemang i din vardag. Utan aktieägare kan vi investera i utvecklingen av vår gemensamma region. Våra kunders pengar stannar kvar och gör nytta här där vi bor. Välkommen in på något av våra kontor, ring oss på 0771-23 00 23 eller besök oss på sparbankennord.se

Dela sidan: