Skriv sökord

Sparbanken Nord avsätter 8 miljoner kronor till coronadrabbade verksamheter.

Corona I samhället
coronadrabbade verksamheter

Senast uppdaterad: 8 maj, 2020

Vid ett extrainsatt möte i styrelsens framtidsutskott beslutade Sparbanken Nord att sätta av 8 miljoner kronor till verksamheter inom idrott, kultur och näringsliv som drabbats ekonomiskt av coronavirusets följder.

– Idrotten, kulturen och inte minst regionens företag skapar en attraktiv plats att bo och verka på. Många drabbas hårt nu, och därför har Sparbanken Nords framtidsutskott tagit detta beslut, säger Erika Mattsson, ansvarig för Sparbanken Nord Framtidsbanken.

Stödet kan sökas av aktörer inom idrott och kultur och avser omställningsarbete eller intäktsbortfall till följd av exempelvis inställda arrangemang. Pengarna ska också stötta drabbade branscher i näringslivet genom direkta och organiserade företagsinsatser.

Parallellt stödarbete i bankrörelsen
Vid sidan om det extra stödet från Sparbanken Nord – Framtidsbanken pågår direkta insatser inom Sparbanken Nords bankverksamhet.

– Våra medarbetare har en tät dialog med både privat- och företagskunder om den aktuella och svåra situationen, säger Gunnar Eikeland VD. Det är angeläget för oss att finnas som stöd för våra kunder.

Många bra lokala initiativ
Att banken årligen avsätter medel till regionens utveckling påverkas inte av beslutet om extra stöd.

– Det här går utöver våra vanliga satsningar, fortsätter Gunnar Eikeland. Ingen vet ännu vilka ekonomiska – eller mänskliga – följder denna kris kommer att ha, men redan nu ser vi många riktigt bra lokala initiativ för att mildra konsekvenserna. Som regionens egen bank bör vi agera på den situation vi ser just nu, avslutar Gunnar Eikeland

Ansökan via webben
Ansökan om stöd görs via webben på sparbankennord.se/framtidsbanken. Ansökningarna behandlas löpande och som längst fram till den sista oktober 2020.

För mer information, kontakta:
Erika Mattsson, tel. 070-388 6025
Gunnar Eikeland, tel. 070-397 7009

Dela sidan: