Aktieinnehav

Sparbankernas samlade aktieägande i Swedbank AB

Sparbankernas Ägareförenings totala ägande, antal 119 398 654
Totalt antal aktier i Swedbank 1 132 005 722
Andel Sparbankernas Ägareförening äger i Swedbank, % 10,55

Per 31 december 2018

 

Lista på de 10 största aktieägarna i Swedbank

 

Senast uppdaterad: 
2019-02-20