Aktieinnehav

Sparbanksgruppens samlade aktieägande i Swedbank AB

Ägargrupperingen Sparbanksgruppens totala ägande, antal 108 190 491
Totalt antal aktier i Swedbank 1 132 005 722
Andel Sparbanksgruppen äger i Swedbank, % 9,56

Per 31 oktober 2017

 

Lista på de 10 största aktieägarna i Swedbank

 

Senast uppdaterad: 
2017-12-04