Aktieinnehav

Sparbankernas samlade aktieägande i Swedbank AB

Sparbankernas Ägareförenings totala ägande, antal 122 021 673
Totalt antal aktier i Swedbank 1 132 005 722
Andel Sparbankernas Ägareförening äger i Swedbank, % 10,78

Per 31 mars 2019

 

Lista på de 10 största aktieägarna i Swedbank

 

Senast uppdaterad: 
2019-04-29