Skriv sökord

Sparbanken Lidköping, Tidaholms Sparbank, Åse Viste Sparbank och Sparbanken Skaraborg: Sparbankernas kunder mest nöjda i banksverige 2020

Corona I samhället Undersökning
Pandemin, Medlemsinformation nr 46 2020, Dalarnas mest nöjda bankkunder

Senast uppdaterad: 28 september, 2020

I årets undersökning av Svenskt Kvalitetsindex får Sparbankerna högst betyg bland samtliga banker i Sverige hos både privat- och företagskunder. Ett modernt digitalt erbjudande tillsammans med stark lokal närvaro och personligt engagemang har bidragit till den starka utvecklingen.

I Skaraborg gläds de fyra sparbankerna åt det goda resultatet i årets undersökning och vill tacka kunderna för förtroendet. Sparbanksidén om att vara en viktig del av samhället och låta bankens vinst göra nytta lokalt finns över hela landet där 58 sparbanker alla driver bank med en stark lokal förankring.
– Våra kunders förtroende är något utav det viktigaste vi har och vi vill rikta ett stort tack till alla er som är kunder i en Sparbank. Oavsett om det är ett företag eller en privatperson så är det tack vare er som Sparbankerna kan bidra till samhället på så många sätt som vi faktiskt gör säger Fredrik Blad, VD Sparbanken Lidköping.
I resultatet av undersökningen framgår att det är kombinationen av välfungerande digitala tjänster samt närvaron i form av lokal förankring och personlig service som särskilt uppskattas av kunderna.
– Den stora utmaningen för en bank idag är att vara både digital och personlig – det lyckas Sveriges sparbanker med, säger Jan Blennow, VD Tidaholms Sparbank
Sparbankerna som tillsammans har närmare 2,2 miljoner kunder och cirka 200 kontor i 19 landskap är sparbankerna den viktiga banken för människor och företag utanför storstäderna. Finansbranschen i stort är i förändring och en utveckling kommer att ske framåt, det handlar helt enkelt om att kunna tillgodose kundernas behov ännu bättre och med ännu bättre tjänster.
– Vi Sparbanker har en gedigen historia att luta oss emot men det är med nyfikenhet vi ser på framtiden, vi är såklart inte nöjda här utan planerar att behålla våra kunders fina förtroende och följa med i branschens utveckling för att kunna erbjuda ännu bättre banktjänster i framtiden säger Pär Lindblom, VD Åse Viste Sparbank
Ett år som detta där Covid-19 påverkat näringslivet och företagen spelar bankerna en stor roll i samhället och människors liv. Undersökningen visar att bland företagskunderna ligger Sparbankernas digitala tjänster i topp och det visas även att branschens kunder känner sig trygga och säkra vid användandet av de digitala tjänsterna.
– Vi Sparbanker är väldigt stolta över att vi är tillgängliga och en av våra största styrkor ser vi är att vi är lokala och finns fysiskt på orterna där vi kan ge stöttning direkt där det behövs säger Patrik Meijer, VD Sparbanken Skaraborg.

SKI mäter årligen kundnöjdheten hos Sveriges bankkunder. Årets undersökning genomfördes under perioden 3 augusti – 4 september 2020 och bygger på 7 968 intervjuer med privatkunder och 6 898 intervjuer med företagskunder.

Kontakt
Fredrik Blad, Sparbanken Lidköping, 073-421 79 65
Jan Blennow, Tidaholms Sparbank, 0502-185 59
Pär Lindblom, Åse Viste Sparbank, 0514-587 01
Patrik Meijer, Sparbanken Skaraborg, 070-575 72 18

Om Sveriges sparbanker
Tillsammans är sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Dela sidan: