Skriv sökord

Sparbanken Lidköping: Nu satsar vi ännu mer på Lidköping – 7 miljoner i extra lokalt stöd!

Corona I samhället
coronadrabbade verksamheter, Första undernyhet Sparbankerna. Föreningsstöd, Största coronastödet, Beachen bryggan bastun, Effekterna av Corona, Flytta ut, Kaffekalas, Sveriges mest solida banker, Filmserie med lokala artister, Vårens stipendiater utsedda av, Sparbanksstödet, Sparbanken Skånes årsstämma 2020

Senast uppdaterad: 8 maj, 2020

Sparbanken Lidköping har varit Lidköpings egna bank i mer än 185 år, i såväl goda som svåra tider. Just nu så är det tuffa tider och stor oro i världen och detta drabbar även Lidköping. Alla blir vi påverkade, både företag, föreningar och privatpersoner. Eftersom att vi är en lokal bank där vårt resultat stannar i bygden har vi nu möjligheten att utöver våra övriga aktiviteter också stötta vårt verksamhetsområde med olika satsningar för att mildra effekterna av Covid-19.

Ekonomisk rådgivning och amorteringsbefrielse
Vi på banken arbetar intensivt för att mildra effekterna av Covid-19. Det innebär bland annat att vi lägger stort fokus på att hjälpa våra företagskunder med rådgivning om olika sätt att hantera det aktuella läget. Vi diskuterar hantering av statliga stödpaket, hjälp med amorteringsbefrielser och likviditetstillskott. Våra privatkunder hjälper vi på samma sätt med råd kring hur de ska tänka med sitt sparande i en orolig tid på börsen, vi kan också hjälpa till med amorteringsbefrielser.

Så här kommer vi att arbeta med vårt stödpaket på 7 miljoner kronor
Vi på Sparbanken Lidköping har fattat beslut om ett kraftfullt stödpaket på 7 miljoner kronor i extra stöd riktat direkt till våra kunder och föreningar i bankens verksamhetsområde. Satsningarna som nu genomförs är följande.

Privatpersoner och näringslivet
Som ett led i att stötta Lidköpings lokala näringsliv innehållande butiker, restauranger och serviceföretag kommer alla Sparbanken Lidköpings Nyckelkunder* att få ett presentkort på 200 kronor som gäller i över 60 butiker, restauranger och caféer i Lidköping. Undantaget är livsmedelsbutiker, systembolaget och apoteken. Vi uppmanar alla våra nyckelkunder att använda kortet så snart som möjligt, självklart med hänsyn tagen till myndigheternas rekommendationer.

Presentkortet skickas ut till våra drygt 10000 Nyckelkunder i början av maj månad.
* Kunder över 18 år bosatta i Sverige och kopplade till vårt koncept för nyckelkunder.

Föreningsstödet – extra stöd till föreningar inom kultur och idrott!
Vi tycker det är viktigt med ett levande föreningsliv i Lidköping. Det skapar en meningsfylld fritid för många barn, ungdomar och vuxna och gör Lidköping till en attraktiv plats att bo, leva och verka på. Det är något vi värnar om.

En akut risk som banken ser är våra ideella föreningars situation med risk för minskade intäkter till följd av inställda evenemang, tävlingar mm. samt en möjlig minskning av sponsorintäkter till följd av företagens problem. För att hjälpa dessa drabbade föreningar öppnar vi för möjligheten att söka pengar för att täcka intäktsbortfall kopplade till Covid-19 via vår ägare Sparbanksstiftelsen Lidköping. För mer information om hur du och din förening kan ansöka om stöd, gå in på www.sparbankenlidkoping.se, www.sparbanksstiftelsenlidkoping.se

Surfplattor till Lidköpings äldreboenden
Vi vet att många äldre sitter isolerade på stadens äldreboenden utan möjlighet att träffa sina nära och kära och därför har vi tagit ett initiativ där vi i samarbete med Lidköpings äldreboende kommer att bekosta 22 st. surfplattor för att möjliggöra digital kommunikation med släkt och vänner i en tid med social distansering.

Näringslivet
Tillväxt Lidköping har fått ett bidrag på 500 000 kronor som extra stöd för aktiviteter kopplade till Covid-19 för vårt lokala näringsliv. Läs mer om Tillväxt Lidköpings satsningar på www.tillvaxtlidkoping.se.

Tack till alla företag, föreningar och privatpersoner som är kunder i Sparbanken Lidköping. Det är tack vare er som vi tillsammans kan göra den här insatsen för Lidköping.

Kontaktpersoner
Fredrik Blad, 0734-21 79 65, fredrik.blad@sparbankenlidkoping.se
Sture Kjell, 0706-61 47 17, sture.kjell@sparbanksstiftelselidkoping.se

Dela sidan: