Marika Sunesson, marknadsansvarig på Sparbanken Eken, Lars Binkemo lärare på Växjö Katedralskola och Leif Fransson, vd Sparbanken Eken vid utdelning av stipendium till en engagerad person i entreprenörskap i skolan.

Sparbanken Eken delar ut stipendium till både UF-alumn och skolpersonal

Som de flesta andra sparbanker engagerar sig Sparbanken Eken i Ung Företagsamhet (UF) lokalt och regionalt. Nytt för i år är att de kommer att dela ut ett stipendium till en före detta UF-elev som tagit sitt entreprenörskap vidare.

Marika Sunesson som är marknadsansvarig på Sparbanken Eken och är den på banken som har det övergripande ansvaret för UF-samarbetet. Hon har själv drivit UF-företag och även jobbat på UF, vilket underlättar arbetet med att komma på bra idéer kring samarbetet.

– Vi delar sedan två år tillbaka ut ett stipendium till en person som jobbar engagerat med entreprenörskap och ekonomisk förståelse i skolan. Nytt för i år är att vi även ska dela ut ett stipendium till en elev som drivit UF-företag och som nu tagit sitt entreprenörskap vidare. Vi kommer ta hjälp av UF med att utse vinnaren, berättar Marika.

Vem som får stipendiet kommer presenteras 5 december på ett UF-Alumnievent i Växjö. Båda stipendierna är på 15 000 kr vardera och alla är välkomna att nominera.

Läs mer om UF Alumnieventet

 

Tätt samarbete mellan UF och Sparbanken Eken

Sparbanken Ekens stipendium för entreprenörskap i skolan tilldelades 2017 Lars Binkemo på Växjö Katedralskolas Ekonomiprogram, för att han är en hängiven och engagerad gymnasielärare. Samtliga av hans elever driver UF-företag och alltid med god kvalité och ofta med stor framgång. Detta upplägg ger ungdomarna ovärderliga erfarenheter och nya värdefulla kontakter inför framtiden

Sparbanken Eken ser ett stort värde i samarbetet med UF. De når ut till UF-elever, lärare och det stora nätverk som finns kring UF. De har i år bland annat arrangerat två gemensamma frukostmöten vilket synliggör samarbetet ännu mer.

 

Eleverna kommer till banken när de startat sitt företag

– Sparbanken Eken är sponsor och samarbetspartner i tre UF-regioner: Kalmar, Kronoberg och Blekinge, eftersom det även är där banken finns och verkar, förklarar Marika.

Sparbanken Eken bildades 2008 när sex sparbanker gick samman. De har kontor i småländska Ryd, Delary, Grimslöv, Långasjö och Älmeboda och även i Åryd i Blekinge.

Som elev i de fem kommunerna kan de som startar ett UF-företag bli kund i Sparbanken Eken och ta del av UF-erbjudandet som alla sparbanker och Swedbank erbjuder. Eleverna bokar ett möte med den ansvariga för UF och som finns på varje kontor. Oftast sker mötet i slutet av höstterminen när de börjat komma igång med affärsidén.

Här kan du som elev eller lärare läsa mer om Sparbanken Ekens UF-engagemang.

 

Senast uppdaterad: 
2017-11-28