Sparbanken Eken bygger ut och nyetablerar i regionen

Sparbanken Eken som verkar i södra Småland, är banken som går mot strömmen och nyetablerar i Ryd och bygger ut i Grimslöv.

Nyetablerar ett kundcenter

Sparbanken Eken tar nästa steg mot framtidens sparbank och etablerar ett eget kundcenter. Det är en satsning för att anpassa bemötande och service till dagens snabba tekniska utveckling, utan att göra avkall på den personliga servicen och kontorsnätet.

– Kundcenter är en offensiv nyetablering och nysatsning som görs för att förbättra servicen till våra kunder. Det bästa av allt är att det sker utan att servicen på våra lokala kontor förändras, vi är och förblir lika lokala, nära och kompetenta som alltid, bara med några fler kontaktmöjligheter för våra kunder berättar Ingela Olsson, Rörelsechef på Sparbanken Eken

Kundcentret kommer att etableras på huvudkontoret i Ryd och innebär en nyrekrytering av fyra tjänster. Rekrytering och tillsättning av tjänsterna har påbörjats och målet är att kundcentret ska öppna under hösten 2018.

 

Ny- och ombyggnation av bankens kontor i Grimslöv

Dessutom är det inom kort byggstart för om- och tillbyggnad av bankens kontor i Grimslöv.

– Vi ser glädjande nog en stor tillströmning av kunder till banken. Som ett led i detta behöver lokalerna i Grimslöv utökas för att även fortsatt kunna erbjuda en hög tillgänglighet och service till våra kunder säger Magnus Sundbom, kontorschef på kontoret i Grimslöv. De nya kontorslokalerna beräknas stå klara under höst/vinter 2018.

 

Våra lokala kontor, och vår lokala förankring är en framgångsfaktor

För oss är det viktigt att människor och företag får utvecklas där man bor och att vi alla gemensamt bidrar till en expansiv region. Vi tror på det personliga mötet och nära till besluten. Det är därför som vi fortsätter att satsa på våra lokala kontor.

 

Om Sparbanken Eken

Sparbanken Eken är en fristående och lokal sparbank som ägs av sex lokala stiftelser, vars syfte är att ge tillbaka en stor del av vinsten till bl.a. utbildning, föreningsliv och kultur. Detta gör vi för att stimulera en god samhällsutveckling och en tillväxt i vårt verksamhetsområde som innefattar Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Idag har vi över 25.000 kunder, en affärsvolym på närmare 15 miljarder kronor samt drygt 60 medarbetare fördelade på våra kontor i Ryd, Delary, Grimslöv, Åryd, Älmeboda och Långasjö.

sparbankeneken.se

Senast uppdaterad: 
2018-02-19