Skriv sökord

Sörmlandsfonden gör sin första försäljning

Företagande I samhället

Senast uppdaterad: 3 februari, 2021

Katrineholmsbaserade WeHunt har sålts till Open Air Group. WeHunt är det första bolag Sörmlands eget riskkapitalbolag, Sörmlandsfonden, tar hela vägen från finansiering och aktiva ägare till så kallad exit. I och med försäljningen står Sörmlandsfonden finansiellt starkt för att fortsätta satsa vidare på sörmländska bolag.

Sörmlandsfondens vd Thomas Karlsson menar att försäljningen är positiv inte bara för Sörmlandsfonden, övriga investerare och WeHunt, utan för regionen som helhet.

− Tillgång på riskvilligt kapital är en av de största utmaningarna för att kunna utveckla bolag och därmed generera arbetstillfällen och tillväxt. Idag bevisar vi betydelsen av kapitaltillgång, men jag vill också trycka på vad Sörmlandsfonden långsiktigt arbetar för. Vi vill se Sörmland som en av Sveriges främsta tillväxtregioner, förklarar Thomas Karlsson, Sörmlandsfondens vd.

Sörmlandsfonden har 10 år på nacken och ett unikt koncept med eget kapital i kombination med ett nätverk av investeringsvilliga affärsänglar som aktivt går in i bolagen. Affärsänglarnas engagemang varierar och kan växla över tid, men konkret kan det handla om att agera bollplank åt företagsledningen, ta plats i styrelsen eller genom sina respektive nätverk förmedlar operativ kompetens och så vidare.

−Tack vare Sörmlandsfonden har jag kommit i kontakt med många spännande bolag och valt att investera i några av dem, däribland WeHunt. Jag har också engagerat mig i dess styrelse och fått äran att följa bolaget på nära håll. Försäljningen är ett fint kvitto på att det går att få sörmländska bolag att växa i den sörmländska myllan, säger Gerard De Geer, affärsängel i Sörmlandsfondens nätverk.

Sörmlandsfonden är engagerad i ytterligare 12 sörmländska entreprenörsdrivna företag.

−Vi ser faktiskt ut att göra ännu en försäljning i närtid. Sammantaget innebär detta att vi nu kan slå fast att idén med regionalt riskkapital fungerar, men också att vi har större möjligheter än någonsin att investera i attraktiva bolag, säger Thomas Karlsson.

WeHunt utvecklades 2015 genom att Sörmlandsfonden tillsammans med tre affärsänglar och två grundare köpte bolaget från Svenska Jägareförbundet. Verksamheten har sedan dess utvecklats och WeHunt är idag Nordens största digitala plattform för jakt med över 300.000 användare. WeHunt finns i App Store och Google Play. Mer information finns på wehuntapp.com

Sörmlandsfonden ägs av Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne samt Länsförsäkringar Södermanland.

Sörmlandsfonden är en investerare av aktivt ägarkapital i sörmländska bolag med rejäl tillväxtpotential. Sörmlandsfonden driver forumet Sörmlandsnästet där ett aktivt nätverk av affärsänglar ingår som erbjuds att investera tillsammans med Sörmlandsfonden. Sörmlandsfonden ägs av Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne samt Länsförsäkringar Södermanland.

Dela sidan: