Skriv sökord

Sörmlands Sparbank söker ekonomi- och finanschef (CFO)

Lediga tjänster
Sörmlands Sparbank, Sparbanksstiftelsen sörmland

Senast uppdaterad: 12 januari, 2023

Sörmlands Sparbank har bedrivit ett aktivt förändringsarbete de senaste åren och genomfört förändringar för förbättrade kundupplevelser samt anpassat verksamheten till en ökad allmän digitalisering. Förändringarna har även syftat till att stärka bankens lönsamhet och finansiella utveckling. Den finansiella rapporteringen har utvecklats och banken har även sedan 2020 ett obligationsprogram i syfte att förbättra och bredda bankens refinansieringsmöjligheter.

Vi söker nu en ersättare till vår nuvarande Ekonomi- och finanschef (CFO) som går vidare till ett nytt uppdrag utanför banken.

Rollbeskrivning

Ekonomi- och finansfrågorna har en central roll i banken och som ansvarig för enheten ställs höga krav på gedigen kunskap och erfarenhet inom området samtidigt som närhet och förståelse för kundverksamhetens förutsättningar är avgörande. Bankens nya Ekonomi- och finanschef ska ansvara för att vidareutveckla funktionen och fortsatt verka för en sund affärs- och riskkultur.
Som Ekonomi- och finanschef kommer du ha en viktig roll inom organisationen och i bankens ledning. Du kommer att ansvara för och leda en funktion bestående av sex medarbetare.

Ekonomi- och finanschefen gör det möjligt för banken att vara ledande och lönsam genom att säkerställa konsekvent finansiell styrning tillsammans med adekvat och tillförlitlig ledningsinformation samt hantering av likviditet och finansiella risker för banken. Ekonomi- och finans tillhandahåller dessutom intern och extern finansiell rapportering.

Funktionen har följande ansvarsområden:

 • Affärs- och verksamhetsplanering
 • Ekonomisk och finansiell styrning, uppföljning och analys
 • Övervakning av nya regelverk
 • Hantering av bankens likviditet och kapital
 • Finansiell prognos samt bankens interna kapital- och likviditetsutvärdering
 • Hantering av marknadsrisker och likviditetsrisker
 • Redovisning och fakturahantering
 • Intern- och externrapportering, skattefrågor, årsbokslut inklusive årsredovisning och deklaration, delårsbokslut inklusive delårsrapport samt månadsbokslut
 • Övrig myndighetsrapportering till Finansinspektionen och andra myndigheter

Din roll blir att leda, planera och driva ekonomi- och finansfunktionens aktiviteter och uppgifter. I rollen tydliggör du strategisk riktning och fungerar stödjande och rådgivande till VD och styrelse.

Du är ordförande och leder arbetet i bankens Finanskommitté, ingår i ledningsgruppen och rapporterar till bankens VD och styrelse.

Arbetsuppgifterna är sammanfattningsvis:

 • Leda och fördela arbetet inom Ekonomi- och finansfunktionen
 • Ytterst ansvarig för leveranserna från Ekonomi- och finansfunktionen
 • Som medlem i bankens ledningsgrupp, arbeta fram och säkerställ leverans av bankens långsiktiga och kortsiktiga strategiska plan, utveckla verksamheten i linje med bankens värderingar och säkerställ långsiktigt hållbar utveckling som skapar värde för bankens kunder
 • Leda arbetet inom Finanskommittén
 • Rapportera till VD samt styrelse
 • Sätta upp och leverera enhetens verksamhetsplan
 • Säkerställ en effektiv och relevant uppföljningsstruktur samt att interna regelverk efterlevs
 • Leda prognosarbetet
 • Leda arbetet med bankens externrevisor
 • Säkerställ och utveckla ett gott samarbeta med övriga enheter inom banken
 • Leda utvecklingsaktiviteter samt projekt

Kvalifikationer och kompetenskrav

 • Relevant akademisk examen, utbildning eller bedömd likvärdig kompetens inom ekonomi
 • Erfarenhet av ekonomi- och finansarbete på ledningsnivå inom bank
 • Erfarenhet av rapportering till styrelse och ledning
 • Mycket god erfarenhet gällande redovisning samt rapportering i bank
 • Mycket god erfarenhet gällande ekonomisk och finansiell styrning
 • Erfarenhet av ledarskap och goda ledaregenskaper
 • Mycket god analytisk kompetens
 • God pedagogisk förmåga
 • Swedsec licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner
 • Erfarenhet av att emittera skuldinstrument

Bli en del av Sörmlands Sparbank

Vi erbjuder dig en möjlighet att vara med och addera värde samt stödja vår bank att nå sina mål genom att driva och leda Ekonomi- och finansfunktionens aktiviteter. Banken har efter de senaste årens förändringsarbete ett bra utgångsläge för bankens fortsatta tillväxt och för att möta framtida utmaningar. Huvudkontoret ligger i Katrineholm.

Anökan och frågor

Välkommen med din ansökan senast 2023-01-25. Urval och intervjuer sker löpande.
Frågor om tjänsten besvaras av VD Sören Schelander, tel 0708-354 835 eller bankens nuvarande Ekonomi- och finanschef Anders Hammarstedt, tel 0730-268 244.
Facklig representant är Magnus Wärulf, tel 072-515 43 36.

Ansök till tjänsten som CFO här

Dela sidan: