Skriv sökord

Sörmlands Sparbank signerar FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

Hållbarhet I samhället
Sören Schelander, vd, Sörmlands Sparbank, tecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet
Sören Schelander, VD på Sörmlands Sparbank.

Senast uppdaterad: 6 december, 2022

Sörmlands Sparbank är nu en del av UNEP FI, det finansiella initiativet inom FN:s miljöprogram som har utvecklats genom partnerskap mellan FN och banker över hela världen.

Principerna för ansvarsfull bankverksamhet är det ledande ramverket för att säkerställa att bankernas strategi och praxis stämmer överens med FN:s mål för hållbar utveckling och klimatavtalet från Paris. Banker som har undertecknat principerna förbinder sig att vara ambitiösa i sina hållbarhetsstrategier och arbeta för att integrera hållbarhet i alla delar av sin verksamhet, samtidigt som de ligger i framkant när det gäller hållbar finansiering.

Åtagandet innebär bland annat att undertecknande bank identifierar och mäter den miljömässiga och sociala påverkan som dess affärsverksamhet har, sätter upp mål för de delar av verksamheten som har störst påverkan och regelbundet redovisar sin utveckling. Principerna ger ett ramverk för banker att systematiskt förstå riskerna och ta vara på de möjligheter som uppstår vid övergången till mer hållbara ekonomier.

Fokuserar på hållbar finansiering

Att underteckna principerna innebär att ta en ledande roll för utvecklingen och visa hur bankprodukter, tjänster och relationer kan stötta och skynda på de förändringar som är nödvändiga för såväl nuvarande som framtida generationer och för att skapa en mer positiv framtid för både människa och planet.

Bankerna ansluter sig också till världens största globala bankgemenskap som fokuserar på hållbar finansiering, delar med sig av goda exempel och arbetar tillsammans för praktisk vägledning och nya arbetssätt till nytta för hela branschen.

Initiativet beskrivs som en omfattande utvecklingsresa, i en tid då behovet är akut att adressera de världsomfattande kriserna kopplade till klimatförändringar, förlust av värdefull natur, föroreningar och sociala frågor. Tillsammans kommer dessa gemensamma ansträngningar att säkerställa att lönsamhet går hand i hand med ett högre syfte.

Nästa steg i arbetet med hållbar utveckling

Sörmlands Sparbank har arbetat med hållbarhet under många år och var 2005 en av de första bankerna i Sverige att certifiera sitt miljöledningssystem enligt ISO 14001. Genom att signera FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet tar vi nu nästa steg i arbetet med hållbar utveckling.

– Vi är stolta över att vara bland de första Sparbankerna i Sverige att skriva under FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet. Vi tycker att det är viktigt att vi som bank tar vårt ansvar när det gäller alla former av hållbarhet – ekonomisk och social såväl som miljömässig, säger vd Sören Schelander och fortsätter:

– På Sörmlands Sparbank integrerar vi hållbarhetsfrågorna i vår verksamhet och ser det som en naturlig del i vårt arbete för ett långsiktigt värdeskapande för våra kunder och samhället som helhet. Genom att underteckna principerna för ansvarsfull bankverksamhet visar vi att vi vill ta en aktiv roll och gå i bräschen för arbetet för hållbar förändring, vilket rimmar väl med vår historia och vår nuvarande affärsmodell, där vi aktivt arbetar för en hållbar utveckling av Sörmland.

Om Sörmlands Sparbank

Vi på Sörmlands Sparbank har en tydlig filosofi – att vara banken som är nära dig och den plats på jorden som du kallar hemma. Vi hjälper dig att skapa en sund och hållbar ekonomi som gör det enkelt att hantera vardagen och förverkliga drömmar. Privatperson eller företagare – vi ger dig kloka lösningar genom livet. Vi har kontor i Katrineholm, Vingåker, Flen, Nyköping och Oxelösund.
sormlandssparbank.se

Dela sidan: