Skriv sökord

Sörmlands Sparbank ägs nu av Sparbanksstiftelsen Sörmland

Aktuellt
Sörmlands Sparbank, Sparbanksstiftelsen sörmland

Senast uppdaterad: 2 juni, 2022

Efter Finansinspektionens beslut att bevilja Sörmlands Sparbank tillstånd att ombilda Sparbanken till bankaktiebolag hölls tre historiska stämmor 31 maj. En sista, avslutande, stämma för Sörmlands Sparbank samt de första stämmorna någonsin för Sparbanksstiftelsen Sörmland respektive Sörmlands Sparbank AB (publ).

Under den avslutande sparbanksstämman för Sörmlands Sparbank fastställdes resultat- och balansräkningen för 2021 jämte förslaget till vinstdisposition samt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Nybildad Sparbanksstiftelsen Sörmland

Vid Sparbanksstiftelsen Sörmlands första stiftelsestämma valdes Liselott Hagberg (ordförande), Christine Edenborg, Per Larsson, Caxton Njuki, Christer Eklind, Henrik Molenius och Sussie Stjernström Olsson till ledamöter i stiftelsens styrelse.

Bolagsstämman i Sörmlands Sparbank AB (publ) valde att ge Sörmlands Sparbanks sittande styrelse Birgitta Johansson Hedberg (ordförande), Torbjörn Jacobsson, Bo Ljungström, Sören Forss, Peter Whass, Helena Palmgren, Liselott Hagberg, Mia Melvinsson och Sören Schelander, tillika bankens verkställande direktör, fortsatt förtroende i det nya bolaget. Därtill kommer arbetstagarrepresentanterna Magnus Wärulf och Tomas Horner att ingå i styrelsen.

Arbetet fortsätter nu med verkställandet av ombildningen, vilken ska vara genomförd under juli månad.

Om Sörmlands Sparbank

Vi på Sörmlands Sparbank har en tydlig filosofi – att vara banken som är nära dig och den plats på jorden som du kallar hemma. Vi hjälper dig att skapa en sund och hållbar ekonomi som gör det enkelt att hantera vardagen och förverkliga drömmar. Privatperson eller företagare – vi ger dig kloka lösningar genom livet. Vi har kontor i Katrineholm, Flen, Vingåker, Nyköping och Oxelösund.
sormlandssparbank.se

Dela sidan: