Skriv sökord

Södra Dalarnas Sparbank satsar 1,5 miljoner på läxhjälp till högstadieelever

I samhället Skola
Södra Dalarnas Sparbank stöttar Läxhjälp

Senast uppdaterad: 30 mars, 2023

I slutet av förra läsåret stod 90 elever i Avesta, Hedemora och Säters kommun på skolavslutningen i nian utan gymnasiebehörighet. Södra Dalarnas Sparbank satsar nu 1,5 miljoner kronor på att 41 högstadieelever per år under tre år får läxhjälp.

Läxhjälpen bedrivs av Stiftelsen Läxhjälpen som har ett riktat och resultatfokuserat program för elever som riskerar att inte klara grundskolan, så att de når gymnasiebehörighet. Eleverna höjer sina betyg, sin studiemotivation och får ökat självförtroendet inför framtiden. Avlönade högskolestudenter är utbildade läxhjälpare och möter eleverna digitalt två gånger i veckan efter skoltid.

De skolor som deltar i satsningen är Vasaskolan, Annaskolan, Klockarskolan, Johan Olovskolan, Domarhagsskolan och Åvestadalsskolan.

Alla elever ska ha rätt att klara grundskolan

– Alla barn ska ha samma möjligheter att klara skolan och forma sin egen framtid. Det känns väldigt bra att kunna göra något för de barn som har störst behov så att de får ett bättre självförtroende och får bättre förutsättningar att lyckas med sina studier. I förlängningen blir de en attraktiv arbetskraft som är viktig för den lokala utvecklingen, säger Jonas Nyberg, VD, Södra Dalarnas Sparbank.

– Vi har bedrivit vår verksamhet sedan 2007 och våra sammantagna resultat visar att 79% av läxhjälpens elever når gymnasiebehörighet. Vi är glada att tillsammans med Södra Dalarnas Sparbank kunna göra en långsiktig satsning för att bidra till att fler unga i Avesta, Hedemora och Säter kan gå ut grundskolan med självförtroende inför framtiden, säger Cecilia Enquist, regionchef på Stiftelsen Läxhjälpen.

Dela sidan: