Skriv sökord

Södra Dalarnas Sparbank satsar 1,3 miljoner på psykisk hälsa bland skolelever

Barn- och ungdom Hållbarhet I samhället
Södra Dalarnas Sparbank satsar 1,3 miljoner på Lika Olika

Senast uppdaterad: 17 maj, 2023

3 maj samlades 175 medarbetare från Hedemora kommuns skolor och elevhälsa i upptakten för projektet Lika Olika. Lika Olika belyser kamratskap, vänskap och empati för eleverna på mellanstadiet och högstadiet. Ämnena ingår i skolplanen och med Lika Olika får lärarna ett värdefullt stöd i sin undervisning och verktyg för positiv förändring. Södra Dalarnas Sparbank betalar satsningen på 1,3 miljoner kronor.

Metoden bidrar med att minska antal liv i utanförskap lokalt, minska antal liv med psykisk ohälsa och att minska antal individer som dagligen kämpar med olika nivåer av depression, ångest eller trauman.

– Det är ett hårt klimat och tuff tillvaro för många elever idag. Lika Olika bidrar till en snällare miljö med fokus på att vara en bra medmänniska Vi vill bidra till att eleverna mår bättre, att alla får känna att de är lika mycket värda och får vara sig själva. Sedan 2019 har vi samarbetat med Lika Olika för högstadieskolorna och det känns bra att vi även kan erbjuda det till mellanstadieskolorna nu, säger Therese Oljans Backlin, marknadsansvarig på Södra Dalarnas Sparbank.

I Lika Olika-metoden omfattas lärare, elever och vårdnadshavare. Samarbetspartner är det sociala företaget Lika Olika, grundat av Mary Juusela. Mary har bott tillsammans med 700 svenska familjer under ett decennium och vet att det är vid köksbordet värderingarna sätts. Mary har startat Lika Olika-metoden för att öka empati och tolerans och för att få fler att bli inkluderade i samhället, både i det lilla och i det stora.

– För att kunna tillskansa oss kunskap i skolan, krävs trygghet och tid, något som kan vara svårt att hitta i en värld där olikheter ses som ett problem och inte en styrka. Lika Olika-metoden ger verktyg och sociala kunskaper för att minska klyftan mellan oss människor, så att vi kan visa empati och tolerans med varandra, för att vi alla ska känna oss trygga, vilka vi än är. Att Södra Dalarnas Sparbank fortsätter att satsa på ungas psykiska hälsa är fantastiskt, och jag hoppas att deras stora engagemang inspirerar andra att bidra till sina närsamhällen på samma sätt, säger Mary Juusela, grundare av Lika Olika.

likaolikametoden.se

Följande skolor har tackat ja till att arbeta med Lika Olika:

Hedemora kommun: Fyrklöverskolan, Garpenbergs skola, Jonsboskolan, Smedby skola, Stureskolan, Vikmanshyttans skola, Västerby skola, Olympica, Vasaskolan

Säters kommun: Stora Skedvi skola

Avesta kommun: Skogsbo skola, Karlbo skola, Fors skola, By skola, Johan Olovsskolan, Grytnäs Friskola

Om Södra Dalarnas Sparbank

Som sparbank skiljer vi oss från andra banker. Vår enda aktieägare är Sparbanksstiftelsen Södra Dalarna, tillsammans med den delar vi årligen ut ca 2 miljoner av våra vinstmedel till projekt och sponsring som bidrar till att utveckla Södra Dalarna till en livskraftig region som människor väljer att leva och verka i. Vi verkar i Avesta, Hedemora och Säters kommuner. Vårt huvudkontor finns i Hedemora och ett filialkontor i Säter. Vi har en affärsvolym (summan av in- och utlåning) på drygt 15,7 miljarder kronor och 40 medarbetare.

sodradalarnassparbank.se

Dela sidan: