Skriv sökord

Södra Dalarnas Sparbank – Grönt åkeri prisas för fossilfria hållbara vägtransporter

Hållbarhet I samhället
Fossilfria hållbara vägtransporter
Jonas Nyberg vd på Södra Dalarnas Sparbank delar ut hållbarhetspriset till Ernsts Express ägare Christer Steingruber och vd Roger Blom.

Senast uppdaterad: 1 mars, 2021

Södra Dalarnas Sparbank hållbarhetspris för södra Dalarna 2020 går till Ernsts Express AB i Avesta – det gröna åkeriet som kör 100% fossilfritt.

Ernsts Express tilldelas priset på 15 000 kr för att de med sitt engagemang och sin drivkraft gällande fossilfria hållbara vägtransporter bidrar till att upprätthålla ett livskraftigt ekosystem, en hållbar resursanvändning och ett välmående samhälle. Ernst Express visar handlingskraft och en framåtanda som bidrar till utvecklingen av hållbara vägtransporter. De har deltagit i projektet Elväg-Gävle – världens första elmotorväg för tunga lastbilar. Tillsammans med sina fordonstillverkare deltar Ernst Express i hållbarhetsprojekt gällande el, vätgas, ED95 och hybridteknik.

– Det är med stolthet och ära vi emottar Södra Dalarnas Sparbanks hållbarhetspris. Vår färdplan till fossilfria hållbara vägtransporter startade för mer en ett decennium sedan har gett oss en tätposition i åkeribranschens omställning till fossilfrihet. Ägare, personal, leverantörer och transportköpare har varit engagerade på resan. Samtliga lastbilar körs på förnyelsebara bränslen som RME, HVO, ED95 och inom kort även på EL och BIOGAS. Klimatmålet 70 % CO2 reduktion till 2030 uppnådde vi redan 2015. Vi har minskat koldioxidutsläppen från våra tunga fordon med mer ca 54 000 ton CO2 sedan omställningen startades 2009. Konkurrensen är hård i transportbranschen idag, effektiva fordonslösningar och hållbara bränslen är ett krav. Vårt miljöarbete har gjort att vi tagit marknadsandelar, säger Roger Blom, VD för Ernsts Express AB.

– Vi vill stärka vårt hållbarhetsarbete, det gör vi själva bland annat genom att ha antagit FN:s principer för hållbar bankverksamhet. I det ingår att ta ett långsiktigt ansvar för miljö, samhälle och kunder. Ett sätt är vårt hållbarhetspris där vi vill motivera, stimulera och hylla det arbete som görs i vårt närområde och som bidrar till en hållbar resursanvändning, säger Jonas Nyberg, VD för Södra Dalarnas Sparbank.

Hållbarhetspriset delas ut till ett företag, en organisation eller en förening med verksamhet i Avesta, Hedemora eller Säters kommun. 2019 gick priset till Oppigårds Bryggeri AB.

Kriterier för Södra Dalarnas Sparbanks hållbarhetspris:

Företaget, organisationen eller föreningen ska

  • ha sin huvudsakliga verksamhet i Avesta, Hedemora eller Säters kommun.
  • arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor i sin dagliga verksamhet.
  • vara långsiktigt, livskraftigt och ha en sund ekonomi.
  • under 2020 ha bidragit till att upprätthålla ett livskraftigt ekosystem, en hållbar resursanvändning och ett välmående samhälle.

Södra Dalarnas Sparbank premierar insatser som:

  • kan tjäna som goda exempel, nu och i framtiden
  • kännetecknas av kreativitet, nytänkande och framåtanda
  • präglas av engagemang och handlingskraft

Om Södra Dalarnas Sparbank

Som sparbank skiljer vi oss från andra banker. Vår enda aktieägare är Sparbanksstiftelsen Södra Dalarna, tillsammans med den delar vi årligen ut ca 2 miljoner av våra vinstmedel till projekt och sponsring som bidrar till att utveckla Södra Dalarna till en livskraftig region som människor väljer att leva och verka i. Vi verkar i Avesta, Hedemora och Säters kommuner. Vårt huvudkontor finns i Hedemora och ett filialkontor i Säter. Vi har en affärsvolym på drygt 13 miljarder kronor och 40 medarbetare.

sodradalarnassparbank.se

Dela sidan: