Skriv sökord

Småföretagsbarometern 2019 presenterades i riksdagen

Aktuellt Från oss

Ett femtiotal gäster samlades under onsdagen i riksdagens förstakammarsal för ett seminarium om Småföretagsbarometern på inbjudan av Centerpartiet och Socialdemokraterna.

 

– Ett extremt viktigt seminarium. Vi vet alla att det är i småföretagsbranschen som nya arbeten kommer till, så öppnade socialdemokraten tillika ledamoten i näringsutskottet Mathias Tegnér, som tillsammans med Helena Lindahl från Centerpartiet stod som värdar.

Inledning följdes av kort panel bestående av Ewa Andersen, vd på Sparbankernas Riksförbund, Josefine Uppling, Head of Group Public Affairs på Swedbank och Patrik Nilsson, samhällspolitiska chef på Swedbank.

– På de orter där vi verkar är småföretagen den mest viktiga företagssektor. Därför det viktigt för oss att förstå hur företagen ser på sin nuvarande situation och vilka tankar de har inför framtiden. Det är också viktigt för företagen att själva att förstå hur det ser ut, svarade Ewa Andersen på frågan om varför det är viktigt att veta hur just småföretagens utsikter på ekonomin ser ut.

Inte den bästa av världar för de svenska småföretag

Under arrangemanget presenterade Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna, och Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank de huvudsakliga resultaten från årets undersökning.

– Småföretagsbarometern är Sveriges äldsta konjunkturundersökning i sitt slag och har gjorts sedan 1985. Går man tillbaka är det anmärkningsvärt hur väl den mäter den upplevda konjunkturen bland småföretagare. Det är ett ytterligare argument varför den fyller en viktig funktion, öppnade Daniel Wiberg sitt anförande med.

Ett av de viktigaste resultaten från årets Småföretagsbarometer är att den konjunkturnedgång vi sett de senaste två åren fortsätter, men att läget trots det fortfarande är relativt gott.

– Det är inte en radikal försämring av konjunkturläget, men det är en fortsatt avmattning. Det är inte den bästa av världar för de svenska småföretagen, utan de befinner sig i ingången till en konjunkturförsvagning.  Det är också en påtagligt svagare konjunktur än vad företagen förväntade sig förra året, sa Daniel Wiberg.

Även de tillväxthinder som småföretagen upplever tillägnades en del tid, och det är framförallt kompetensbristen som fortsatt sticker ut som det enskild största tillväxthindret.

– Åter igen är det bristen på arbetskraften som utgör ett svårt hinder, och andelen har ökat de senaste åren. Sen har vi också arbetskraftskostnaderna som många företagare upplever som ett bekymmer, sa Jörgen Kennemar om tillväxthindren.

Arbetskraftsbrist när många går i pension

Bilden av brist på arbetskraft med rätt kompetens som det största tillväxthindret var även en bild som kändes igen av den panel bestående av småföretagare som fanns på plats, bestående av Jan Holmerup, vd/teknisk chef Entomed MedTech AB, Latifeh Amiri, vd Byggoffert i Stockholm AB och Kimmo Frondelius, vd X-Modul AB.

– Just nu är det arbetskraftsbristen. Vi har en hel del medarbetare som ska gå i pension och de är nästan omöjliga att hitta ersättare för. Det försöker vi lösa genom att gå mer mot datastyrning, robotisering och all annan teknik vi kan hitta för att fylla det kompetensgapet, sa Kimmo Frondelius.

Bara en av fyra företagare är kvinna

Seminariet avslutades med en politikerpanel bestående av Helena Lindahl (C), Mathias Tegnér (S), och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M).

– Kompetensförsörjningen är en av de viktigaste frågorna. Redan 2014 pratade man om att det var 100 000 arbetstillfällen som inte tillsattes, där har man skapat den största utbildningsinsatsen på många i år i form av ett Kunskapslyftet med nästan lika många utbildningsplatser. Med facit i hand kan ändå säga att det inte varit bra och stort nog, eftersom vi har haft en väldigt god konjunktur samtidigt som många har trätt in på arbetsmarknaden, kommenterade Mathias Tegnér om kompetensbristen.

På frågan om vilken åtgärd man skulle vilja lyfta, om de fick vilja bara en, för att underlätta för Sveriges småföretagare framhöll slutligen Helena Lindahl frågan om socialförsäkringssystemets utformning, och att det måste bli mer jämlikt mellan de som är anställda och de som är företagare om fler kvinnor ska våga bli företagare.

– I Sverige är det bara en av fyra företagare som är kvinna. Det tycker jag dåligt med tanke på att vi är ett av världens mest jämställda länder. När jag träffar företagare generellt så är socialförsäkringssystemet viktigt, särskilt för många kvinnor som vill känna trygghet, sa Helena Lindahl. 

Småföretagsbarometern 2019 för riket och länsvis kan du läsa här

Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Dela sidan: