Näringsminister Mikael Damberg och Emil Källström, Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson

Småföretagsbarometern 2017: Brist på arbetskraft tillväxthinder för småföretagen

Konjunkturen är stark bland landets småföretagare. Men svårigheter att hitta medarbetare gör att företagen inte kan expandera i takt med efterfrågan. Mer än vart fjärde företag uppger detta som ett tillväxthinder och Sverige riskerar därmed att gå miste om nya viktiga arbetstillfällen. Det visar småföretagsbarometern som presenterades idag av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

– Det stora tillväxthindret idag är inte hård konkurrens, brist på finansiering eller svag efterfrågan. Istället anger mer än vart fjärde företag svårigheter att hitta lämpliga medarbetare som det största tillväxthindret, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och Sparbankerna.

 

Framtidsoptimism bland företagare

Även om tillväxttakten bromsat lite det senaste året finns det en framtidsoptimism bland landets småföretagare, och hela nio av tio småföretagare vill växa. Men rapporten visar att många företag redan nu slagit i kapacitetstaket. Omkring fyra av tio företag har tackat nej till order under det senaste året. Vanligast är det inom byggindustrin där hela 70 procent har tvingats tacka nej till order. Men även inom tillverkningsindustrin och företagstjänster har det varit vanligt förekommande.

– Sveriges småföretag utgör motorn i sysselsättningstillväxten. Omkring fyra av fem nya jobb skapas i dessa företag. Det finns en uppenbar risk att det starka efterfrågetryck som småföretagen nu upplever inte kommer att leda till någon kraftig tillväxt av nya jobb, säger Günther Mårder, vd för Företagarna.

Nu behövs reformer för att förbättra småföretagens rekryteringsmöjligheter och för att lösa de stora matchningsproblemen på arbetsmarknaden.

– Sverige behöver ett starkare och mer flexibelt utbildningssystem. Här och nu behövs kortare intensivutbildningar inom bristyrken och satsningarna på validering av utländska utbildningar behöver utökas. Det behövs också åtgärder för att landets högskolor på sikt ska vara i internationell toppklass, säger Johan Kreicbergs.

 

Oro för höjda arbetskrafts- och skattekostnader 

Rapporten visar också att höjda arbetskraftskostnader och ökade skattekostnader upplevs som de största politiska riskerna och därmed hinder för att anställa.

– Genom sänkta arbetsgivaravgifter sänks trösklarna in på arbetsmarknaden och förutsättningarna för företagen att anställa ökar. En förhoppning är att regeringen med bland annat den stundande höstbudgeten aktivt kommer att skapa bättre förutsättningar för landets småföretagare, säger Günther Mårder.

 

För mer information:

Johan Kreicbergs, företagarekonom Swedbank och Sparbankerna, tfn 076-802 59 89

 

Se sändningen från lanseringen med bland andra Näringsminister Mikael Damberg och Emil Källström, Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson

 

 

 

Senast uppdaterad: 
2017-09-07