Skriv sökord

Små banker pressas av regelverk för storbanker – svar till Stefan Löfven

Proportionalitet Sparbanksperspektiv
Små banker

Senast uppdaterad: 9 augusti, 2018

Jag läste med stort intresse Dan Lucas artikel i dagens DN Löfven vill att banker ska ta ansvar i glesbygd där Stefan Löfven efterfrågar att bankerna ska ta ett större ansvar för landsbygden. Som vd i Sparbankernas Riksförbund företräder jag Sparbankerna i Sverige, Sveriges femte största grupp av banker med dryga 2 miljoner konsumenter och företagskunder ute i landet.

Statsministern tycks i sitt utspel helt glömt bort att de banker som han efterfrågar redan finns – bland annat de 60 sparbanker med drygt 210 kontor som tar ett stort ansvar för den finansiella infrastrukturen utanför storstäderna. Både vi och andra mindre banker är emellertid pressade av en regelbörda som är utformad för de allra största bankerna. Det leder till att snart över hälften av medarbetarna riskerar att  jobba med administration i en liten bank. Vi är helt eniga med statsministern om att de lokala bankerna är samhällskritiska – men för att de ska fungera så effektivt som möjligt, och för att behålla konkurrenskraften på bankmarknaden, behöver regelverket anpassas.

Jag hoppas på en förståelse för dessa problem från Statsministerns sida, samma förståelse som vi upplever från Finansmarknadsminister Per Bolunds sida, och ser fram emot de åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa en bankmarknad även utanför storstäderna.

Läs DNs artikel Små banker pressas av regelverk för storbanker där jag kommenterar Stefan Löfvens uttalande.

Dela sidan: