Skriv sökord

Skurups Sparbank undertecknar FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

Hållbarhet I samhället
Fn, principer för hållbar bankverksamhet, Skurups Sparbank, Inga-Lill Hellberg
Inga-Lill Hellberg VD på Skurups Sparbank.

Senast uppdaterad: 29 oktober, 2021

I 140 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället genom att investera i och arbeta nära den lokala marknaden och dess kunder. I samband med sin 140:e födelsedag undertecknar banken FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet.

Genom att underteckna FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet åtar sig Skurups Sparbank att stärka sin positiva påverkan och samtidigt minska den negativa påverkan som banken kan ha på samhället och miljön.

– Som en lokal sparbank har vi en viktig roll att spela för att möjliggöra och påskynda utvecklingen till ett mer hållbart samhälle. Vår övertygelse är att om vi tillsammans med våra kunder arbetar för ett mer hållbart samhälle kommer Skurup med närområde att bli en ännu bättre plats att bo och verka i, säger bankens vd Inga-Lill Hellberg.

Skurups Sparbanks hållbarhetsarbetet utgår från tre huvudperspektiv

  • Ekonomisk hållbarhet – genom att främja en sund och hållbar ekonomi.
  • Social hållbarhet – genom att bidra till att vårt verksamhetsområde utvecklas och förblir en levande och intressant plats att leva och verka i.
  • Ekologisk hållbarhet – genom att vi bidrar till en hållbar användning av jordens ändliga resurser.

Som 12:e bank i Sverige undertecknar Skurups Sparbank FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet.

FN:s principer för ansvarfull bankverksamhet är ett ramverk för att säkerställa att bankernas strategi och praxis överensstämmer med den vision som finns i FN:s globala mål och Parisavtalet. Banker som har undertecknat principerna förbinder sig att vara ambitiösa i sina hållbarhetsstrategier och att arbeta för att integrera hållbarhet i hjärtat av sin verksamhet.

Om Skurups Sparbank

Som sparbank har vi inga aktieägare som kräver utdelning. Istället ger vi tillbaka av vår vinst till samhället som vi verkar i. Genom Miljonen, sponsring och andra insatser är du som kund med och bidrar till att Skurup med närområde fortsätter att vara en levande och intressant plats att bo och verka i.

www.skurupssparbank.se

Dela sidan: