Skriv sökord

Seminarium om kris, risk och säkerhet och bankens betydelse på digitala Almedalsveckan

Almedalen Opinion Sparbanksperspektiv
Lennart Ekdal, moderator, Åsa Hedström, Novus och Ewa Andersen, Sparbankernas Riksförbund i seminariet Varför spelar Sparbankerna en viktig roll för ortens utveckling?

Senast uppdaterad: 8 juli, 2021

Sparbankernas Riksförbund arrangerade 13 samtal och seminarier under årets Almedalsvecka som i år var helt digital. Vem som helst, var som helst kunde ta del av seminarierna och kan ta del av dem eftersom de även finns tillgängliga i efterhand på Sparbankerna.se och på Almedalen Play.

Sparbankernas seminarier på måndagen gick under temat: kris, risk och säkerhet och handlade om hot mot banker, företag och privatpersoner. Aktuellt just nu är cyberattacken som skedde i helgen då bland annat Coops kassasystem gick ner och de tvingades stänga de flesta butiker. Vilka är det som gör dessa attacker och varför? Är det bara utpressning från kriminella eller är det uttänkta strategier från andra stater? Moderator Lennart Ekdal ställde frågorna.

Klas Lindström, vd på 4C Strategies beskrev det som att vi i Sverige befinner oss i en trevlig del av världen som hittills varit rätt förskonade. Men när vi hamnar i kris på olika sätt, det kan vara attacker från andra stater, skurkar eller olyckor och pandemier, så är det viktigt att vara förberedda.
Gunnar Karlson tidigare högsta chef på MUST (militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) hoppas att fler förstår sårbarheten och lärt sig av pandemin att vi måste träna inför kris. Och att det är viktigt att investera i ett bra motstånd. Det kan bli betydligt dyrare om inte motståndet finns där vid en attack.

Hela landet måste fungera även i kris

Ewa Andersen, vd på Sparbankernas Riksförbund trycker på vikten att hela Sverige måste fungera.
– Hela landet måste fungera även i kris. Om Stockholm blir attackerat eller avskärmat så måste resten av landets infrastruktur och betalsystem fungera.

När det gäller personliga bedrägerier så måste vi bli mer skeptiska tycker Lotta Mauritzson, Brottsförebyggare och nationell samordnare på Nationellt bedrägericenter NOA.
– Är ett erbjudande för bra för att vara sant så är det oftast det. Och varför skulle just du få detta erbjudande? Det är frågor som var och en måste ställa sig. Men de kriminella är tyvärr väldigt ihärdiga och ringer eller kontaktar offret om och om igen, så en del ger tyvärr vika tillslut.

Betydelsen av lokala bankkontor

Novus släppte en ny undersökning på måndagen om betydelsen av att ha ett lokalt bankkontor. Vi avslutade dagen med ett seminarium som behandlade detta.
Resultatet visar att för 7 av 10 svenskar utanför storstäderna är det viktigt eller mycket viktigt med ett bankkontor på bostadsorten
– Resultatet var rätt väntat men mest förvånande var att 61 procent av de mellan 18 och 29 år också tycker att det är viktigt med en bank på orten, säger Ewa Andersen. Sparbankerna är de som främst har fysisk närvaro på orter utanför storstäderna. Eftersom det är viktigt för både allmänhet och företag att ha en bank på orten måste förutsättningar ges för de mindre aktörerna, så att vi kan fortsätta att upprätthålla den finansiella infrastrukturen, fortsätter Ewa.

Per Åsling, riksdagsledamot Centerpartiet.
– Vi kan se hur viktigt det är med den lokala bankens närvaro för nyföretagandet men även för ideella sektorn och civilsamhället, speciellt där Sparbankerna finns.

Se seminarierna i efterhand

Alla Sparbankens seminarier går att se i efterhand antingen på Almedalen play eller på nedan länkar.

Seminarium arrangerat tillsammans med 4C Strategies:
Statens roll under höjd beredskap – perspektiv från finansiella sektorn

Hur klarar sig Sverige om säkerheten hotas?

Vilka risker står Sveriges säkerhet inför?

Ekonomiska bedrägerier – hur skyddar vi oss?

På vilket sätt kan vi minska penningtvätt och bedrägerier?

Varför spelar Sparbanken en viktig roll för ortens utveckling?

Dela sidan: