Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet; kompletterande remiss

Aktuellt Remisser
privatrådgivare, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 2 mars, 2020

Fi2020/00526/V

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker de kompletterande förslag till ändringar i promemorian, som beskrivs i remiss av 2020-02-12 med ovan rubricering och diarienummer.

Dela sidan: