Skriv sökord

Samhället bygger vi bäst tillsammans – och vi gör det lokalt

Almedalen Företagande Sparbanksidén Sparbanksperspektiv
Samhället bygger vi bäst tillsammans

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2018

Vi ser tillbaka på årets almedalsprogram i sparbankernas regi. På torsdagskvällen nådde det nya höjder när såväl politiker, näringslivsprofiler som andra tunga sparbanksintressenter mötte upp i landshövdingens trädgård i Visby.

Moderator Håcan Nilsson manövrerade ett forum som kom att främst handla om betydelsen av lokala banker för samhällsutvecklingen, både lokalt och nationellt.

Jakob Forssmed, Kristdemokraternas ekonomiska talesperson, slog snabbt fast att vi inte är enskilda individer som sköter oss själva bäst – utan samhället bygger vi bäst tillsammans – och vi gör det lokalt. Forssmed fortsatte med att säga att han ser sparbankerna som den givna katalysatorn för just den lokala entreprenörs- och företagarkraften, som ju är en förutsättning för att få orter att blomstra utanför storstadsområdena.

– Som vi har konstaterat skulle vi bli rätt mycket fattigare på många olika sätt, om inte sparbankerna fanns, menade Forssmed.

Ewa Andersen, vd för Sparbankernas Riksförbund, fyllde i att sparbankerna finns i hälften av landets kommuner, och i runt 100 utav de är Sparbanken den enda banken kvar. Därför förblir sparbankerna extremt viktiga för lokalsamhället och för orterna utanför storstäderna.

 

Låt inte politiken försvåra för sparbankerna

Günther Mårder, vd Företagarna var tydlig med att det för många egenföretagare är en nödvändighet att ha en lokal bank närvarande och då blir sparbankerna avgörande. Pelle Åsling (C), ordförande i Skatteutskottet, exemplifierade hur oerhört viktiga sparbankerna är med hur det tydligt syns att bygder med en Sparbank har bättre utveckling än andra bygder. Pelle konstaterade också att även om digitalisering och teknikutveckling medför stora möjligheter så måste vi ändå låta banker ha möjlighet att verka utifrån den gamla sparbanksprincipen. Och att vi inte kan låta politiken medverka till att försvåra för denna unika bankform som har som affärsidé att utifrån de lokala förutsättningarna vara en närbelägen resurs för hushåll och företag att få tillgång till finansiering, men som också delar med sig till lokalsamhället av de vinster som genereras.

Sparbankerna har visat lusten och viljan att tillhandahålla och utveckla tidlös och funktionell bankverksamhet i snart tvåhundra år. Det verkar som att våra kunder och även tunga influencers och beslutsfattare vill ha det i tvåhundra år till. Minst.

Dela sidan: