Skriv sökord

Sala Sparbank: Miljonen för växtkraft & hållbarhet

Hållbarhet I samhället Sparbanksidén
jubileum

Senast uppdaterad: 14 september, 2021

Miljonen för växtkraft & hållbarhet. För artonde gången delar Sala Sparbank ut en miljon kronor av sitt överskott, tillbaka till bygden. Banken har i år avsatt extra pengar, utöver Miljonen, till hållbarhet och en del av dessa går till initiativ inom Miljonen. Det innebär att vi i år kommer vi att dela ut 1,5 miljoner kronor genom Miljonen.

Miljonen | Sala Sparbank

Vi arbetar med FN:s globala hållbarhetsmål som en given del av vår verksamhet med fokus på både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Då vi miljöcertifierades som första bank i Norden redan 2002 har vi en lång historia att arbeta med dessa frågor och i och med en extra avsättning till området riktar vi fokuset än mer mot detta, berättar bankens vd Christer Eklind, med anledning av att Miljonen växt i år.

I år har vi fått in ett stort antal ansökningar från föreningar. De har slitit och sliter fortfarande med anledning av pandemin och deras verksamhet har många gånger avstannat, helt eller delvis.

– Där vill och kan vi göra stor skillnad. Föreningslivet är alltid oerhört viktigt för våra kommuner och en given del i den sociala hållbarheten. Nu är det än mer viktigt att de har möjlighet att dra igång sin verksamhet fullt ut och blicka framåt, säger Christer Eklind.

Miljonen genom åren

Totalt inkom 101 ansökningar varav 37 olika initiativ får del av de 1,5 miljoner kronorna. I och med årets utdelningar som kommer att ske under vecka 37  har 459 initiativ fått del av de sammanlagt 18,5 miljoner kronor som delats ut via Miljonen sedan starten 2003. Årets utdelning kommer att ske vid tre olika tillfällen.

Utdelning av Miljonen

14/9, kl 11:30, Måns Ols, Sala
16/9, kl 11:30, Måns Ols, Sala
17/9, kl 11:30, Måns Ols, Sala

Årets mottagare

Bikupans dagliga verksamhet LSS – Återvinning av kasserade möbler, 10 000 kr
De vill renovera kasserade möbler och bygga insektshotell av lastpallar.
Cameleonterna, Sala amatörteaterförening – Sandladan som sommarscen, 125 000 kr
De vill skapa en sommarscen för teatern i Sala.
Columbus, daglig verksamhet – The show must go on – on stage, 28 000 kr
De vill köpa in ett scengolv och en backdrop för att skapa snygga & säkra teaterföreställningar.
FUB Sala – Rörelse tillsammans, 20 000 kr
De vill skapa rörelseglädje för personer med  funktionsvariation och deras familjer.
Heby Folkets Hus och Park – Med många kulörta lyktor, 56 000 kr
De vill säkra upp elen för att bibehålla Folkets Hus och Park som en självklar mötesplats.
Insamlingstiftelsen Riksens Clenodium – Bygge av fungerande modell – nya hjulhuset, 27 000 kr
De vill bygga en riktig modell av hjulhuset att använda vid guidningar.
Kumla-Tärna Bygdeutveckling – Säkrare kiosk Tärnabadet, 40 000 kr
De vill bygga om kiosken för att den ska bli säkrare och enklare att hantera.
Morgongåva BK – Boxningsring, 100 000 kr
De vill köpa in en ny boxningsring för att kunna växa genom att anordna tävlingar på hemmaplan.
Morgongåva Byalag – Spårmaskin till Morgongåva Elljusspår, 45 000 kr
De vill köpa en spårmaskin för att spara både tid och miljö samt möjliggöra för fler att testa på längdskidor.
Måns Ols sällskapet – Historien vid Måns Ols, 40 000 kr
De vill fortsätta att utveckla Måns Ols-området genom att tydliggöra dess historia.
Nora församling – Österbofäbodar och kyrkstigen, 25  000 kr
De vill bygga en handikappanpassad toalett längs  med kyrkstigen då antalet vandrare ökat kraftigt.
PRO Sala – Friskvård med hälsa och välmående, 10 000 kr
De vill erbjuda fler friskvårdsaktiviteter för ökad gemenskap, balans och rörlighet.
PRO Tärnsjö – Internetcafé, 6 000 kr
De vill köpa in dator/läsplattor för att möjliggöra digitalisering.
Ramsjöns fiskevårdförening – Ramsjön i ekologisk balans, 100 000 kr
De vill genomföra reduktionsfiske för att minska övergödningen i sjön.
Ransta plantbyteri – Community garden i Ransta, 50 000 kr
De vill driva en gård där alla kan bidra och skapa en hållbar trädgård som bidrar till biologisk mångfald.
Räddningstjänsten Sala-Heby – Hjärtstartare, 43 000 kr
De kommer att köpa in tre hjärtstartare till platser där de bedömer att det finns störst behov.
Sala Analoga Spelförening – Sala Pro LAN, 15 000 kr
De vill sätta Sala på kartan genom att genomföra ett LAN-party.
Sala Fiskevårdsförening – Gös till Långforsen, 30 000 kr
De vill köpa in gösyngel för att säkerställa ett hållbart fiske.
Sala Folkets Park Förening – Öppna uterum, 50 000 kr
De vill skapa tillgängliga gröna uterum i parken med bänkar och växtlighet.
Sala Hockey – Minisarg, 30 000 kr
De vill köpa in en mjuk sarg som delar av planen och gör det lättare och säkrare för barn att spela hockey.
Sala Orienteringsklubb – Friska Sala – Hitta ut, 25 000 kr
De vill fortsätta med Hitta ut för att ge Salaborna en möjlighet till att komma ut i skog och natur  tillsammans.
Sala Simsällskap – Fortsatt återuppbyggnad av Sala SS, 15 000 kr
De vill fortsätta bygga upp barn- och ungdomsverksamheten efter det medlemstapp de haft till följd av stängt badhus och pandemin.
Sala-Heby Fotbolls Ideella förening – Tillsammans blir vi fler, 12 000 kr
De vill fortsätta att sätta strålkastarna på den lokala fotbollen, och i och med detta få fler att spela fotboll.
Salaortens Flygklubb – Samvaro i klubbmiljö, 50 000 kr
De vill köpa in en solcellsanläggning för att få ström till flygfältet för att möjliggöra fortsatt utveckling.
Salaoortens Ryttarförening – Inköp av harv, 60 000 kr
De vill köpa in en harv för att förbättra underlaget i ridhuset och därigenom minska skaderisken på hästarna.
Salaortens Ryttarförening – Hållbara ryttare på SORF, 50 000 kr
De vill bygga en aktivitetsbana för att möjliggöra rörelseglädje för många, både med och utan häst.
Salarippers – Lär dig åka med oss, 20 000 kr
De vill köpa in skateboards och skydd för att fler ska ha möjlighet att prova på att åka.
SFK Silverfiskarna – Sala Knattemete, 2 000 kr
De vill genomföra det årliga knattemetet i Ekeby dammar.
Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening – Svartådalen, 100 000 kr
De vill bygga uterum som skapar möjlighet för rekreation, rehabilitering och integration.
Tärna Bygdegårdsförening – Tärnas äldre fruktsorter, 50 000 kr
De vill inventera och dokumentera alla de olika fruktsorter som finns i Tärna socken och säkerställa att ett urval finns kvar för framtiden.
Tärna Folkhögskola – Växa på Tärna, 65 000 kr
De vill starta upp ett odlingsprojekt för att öka samhörighet, möjliggöra en mix av teori och praktik samt bidra till att utveckla skolans hållbara förhållningssätt.
Västerfärnebo Hembygdförening – Bättre tillgänglighet, 12 000 kr
De vill bygga en trall för att förbättra tillgängligheten på deras café som är en samlingspunkt i bygden.
Västerlöfsta Biodlarförening – Inköp av kakgjutform för gjutning av vaxmellanväggar, 14 000 kr
De vill köpa in en gjutform som föreningens medlemmar kan låna för att gjuta vaxmellanväggar till ramarna i bikuporna.
Åkra Footboll Club – Sportsändningar i drogfri miljö, 10 000 kr
De vill möjliggöra en samlingsplats för att kolla på fotboll tillsammans i en trygg miljö.
Åkra Footboll Club – Fler tjejer till fotbollen, 10 000 kr
De vill få fler tjejer med invandrarbakgrund att börja spela fotboll.
Östervåla IF – Alla på skidor, 30 000 kr
De vill köpa in skidutrusning för att fler barn och ungdomar ska kunna åka skidor.
Östervåla IF – Kylaggregatet i Lundahallen, 125 000 kr
De vill reparera och energioptimera kylaggregatet i Lundahallen.

Mer information
Christer Eklind, vd, 0224-850 80
christer.eklind@salasparbank.se

Sala Sparbank är en fristående bank utan aktieägare. Vi grundades 1828 och är landets näst äldsta bank. Vi har under många år gett tillbaka av vår vinst till olika lokala verksamheter. Att ge tillbaka för en bättre framtid, är en viktig drivkraft i vårt arbete. Det kallar vi växtkraft.

Miljonen | Sala Sparbank

Lena Karlsson
Lena Karlsson
lena.karlsson@sparbankerna.se
Dela sidan: