Skriv sökord

Sala Sparbank delar ut två miljoner till lokala initiativ

I samhället Sparbanksidén
Sala Sparbank, delar ut två miljoner, utdelning miljonen

Senast uppdaterad: 29 augusti, 2022

För nittonde gången delar Sala Sparbank ut pengar genom Miljonen av sitt överskott. I år delar banken ut två miljoner kronor. Pengarna går tillbaka till olika initiativ i Sala och Heby kommuner med den gemensamma nämnaren att alla initativ skapar växtkraft.

I år inkom 123 ansökningar varav 42 initiativ får del av de två miljonerna som Sala Sparbank delar ut. I och med årets utdelning har 501 initiativ fått del av de sammanlagt 20,5 miljoner kronor som delats ut via Miljonen sedan starten 2003.

Årets utdelning kommer att ske på Salamässan lördagen den 27 augusti klockan 15:00 på Stora scenen.

– Vi är stolta att kunna dela ut ytterligare en miljon kronor genom Miljonen i år, säger Sala Sparbanks vd Per Skargren.

I år kommer en stor del av de 42 initiativen att gå till områdena samhälle och idrott. Vi ser ett ökat tryck inom dessa områden vilket säkert kan härledas till att mycket har kommit igång igen efter pandemin, fortsätter Per.

– Nu väntar årets bästa arbetsdag genom att vi som bank får vara en möjliggörare för alla eldsjälar som tillsammans skapar massor av växtkraft i våra kommuner, avslutar Per.

Mottagare av Miljonen 2022

 • Den ätbara trädgården – Ransta samodling, 40 000 kronor
  De vill skapa möjlighet att personer med rörelsehinder ska kunna vistas i trädgården genom att iordningställa hårdgjorda ytor.
 • Fältgruppen i Sala, Kultur och Fritid – Vuxenvandring, 15 000 kronor
  De vill starta upp vuxenvandring med föräldragrupper i högstadieklasser, för detta behövs inköp av jackor med tryck för att synas.
 • Föreningen Kvinnokraft/Kvinnojouren i Sala – Tjejjoursgrupp, 100 000 kronor
  De vill utveckla tjejjours-arbetet ytterligare i Sala.
 • Föreningen Mosquito – Cirkushall, 35 000 kronor
  De vill köpa in en akrobatikmatta som ett steg i att utveckla sin cirkushall.
 • Föreningen Sivert Pousettes Minne, Siverts aktivitetspark, 35 000 kronor
  De vill anlägga en aktivitetspark i Morgongåva.
 • Harbo Cykelklubb (Harbo IF), 50 000 kronor
  De vill bygga en teknikbana för cykel och på så sätt främja friskvård & gemenskap.
 • Heby AIF – Fotbollsskola för alla, 25 000 kronor
  De vill möjliggöra att fler har ekonomisk möjlighet att delta i fotbollsskolan i Heby.
 • IBK Sala – Utveckla spelare och ledare med video, 15 000 kronor
  De vill utvecklas genom att investera i en speciell videoutrustning.
 • IFK Sala – En portal för nya arrangemang, 30 000 kronor
  De vill köpa in en uppblåsbar målportal och tillhörande elverk för att kunna anordna tävlingar och event.
 • KFUM Heby – Äntligen en föreningslokal, 40 000 kronor
  De vill renovera en befintlig byggnad för att få en lantlig samlingsplats i föreningen.
 • Laksjöbadet ideell förening – Bastu till Laksjöbadet, 60 000 kronor
  De vill bygga en bastu för att få en komplett året runt-anläggning i Heby kommun.
 • Majblommeföreningen i Tärnsjö – Barn hjälper barn, 20 000 kronor
  De vill möjliggöra för barn att kunna delta i fritidsaktiviteter och annat där ekonomisk möjlighet inte finns.
 • Nora församling i Tärnsjö – Kyrkstigen, 75 000 kronor
  De vill förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade på vandringsleden Kyrkstigen.
 • PRO Östervåla/Harbo – Shuffleboard, 15 000 kronor
  De vill bygga egna shuffleboards för att möjliggöra för en aktivitet som ger såväl motion som gemenskap.
 • Ransta IK – Nya fotbollsmål till Mullevi, 60 000 kronor
  De vill köpa in nya mål till idrottsplatsen.
 • Sala FF – Ge varje ledare bästa möjliga förutsättningar, 80 000 kronor
  De vill köpa in videoutrustning för att hjälpa ledare att utveckla spelarna samt köpa in nya mål till barnverksamheten.
 • Sala Fiskevårdsförening – Brygga för alla, 40 000 kronor
  De vill anlägga en brygga anpassad för personer med funktionsnedsättning för att möjliggöra för alla att kunna fiska.
 • Sala Handbollsförening – Ta träningarna till nästa nivå, 20 000 kronor
  De vill köpa in anpassade träningsredskap för att höja kvaliteten på träningarna och förebygga skador.
 • Sala Hockeyklubb – Tekniklyftet, 30 000 kronor
  De vill köpa in teknisk utrustning för en digital träningsplattform.
 • Sala kommun – Allas rätt till meningsfull fritid, 60 000 kronor
  De vill bland annat köpa in en lådcykel för att kunna köra ut utrustning till platser där barn & ungdomar vistas, såväl som att hämta in utrustning som kan skänkas.
 • Sala kommun – Kamp för de äldres hälsa, 15 000 kronor
  De vill köpa in utrustning till Träffpunkten för att möjliggöra att de äldre får möjlighet till anpassad träning för att förbättra hälsan.
 • Sala kommun Integrationsenheten – Integration genom odling, 40 000 kronor
  Att använda odling som en integrationsmetod för att överbrygga språkbarriärer och på så sätt närma sig arbetsmarknaden.
 • Sala Nya Folkets Hus förening – Scenrum, 50 000 kronor
  De vill utveckla scenrummet för att skapa en mötesplats för kultur såsom teater, konserter, dans & föreläsningar.
 • Sala Orienteringsklubb – HittaUt, 15 000 kronor
  De vill fortsätta med HittaUt som möjliggör för alla att komma ut i skog & mark.
 • Sala Orienteringsklubb – Hållbara arrangemang, 40 000 kronor
  Inköp av utrustning för labyrintorientering för att nå nya målgrupper.
 • Sala Silvergruva Dykarklubb – En virtuell rundvandring i de vattenfyllda delarna av Sala Silvergruva, 75 000 kronor
  De vill skapa en 3D-modell för att fler ska kunna uppleva gruvan under ytan.
 • Sala Simsällskap – Folkhälsa för barn, ungdomar och vuxna, 40 000 kronor
  De vill köpa in utrustning för att säkerställa kvalitén på sin verksamhet.
 • Sala Voltige och Hästsportförening – Voltige simulator för att höja kvalitén på träningen, 175 000 kronor
  De vill köpa in en voltige simulator, en så kallad galopperande trähäst för att minska skaderisk på ryttare & hästar samt fortsätta att sätta Sala på kartan inom voltigen.
 • Sala-Heby Fotboll Ideella Förening – Fortsätta belysa den lokala fotbollen, 35 000 kronor
  De vill fortsätta att bevaka och rapportera om den lokala fotbollen och för detta behöver de utrustning såsom kamera och dator.
 • Salaortens Ryttarförening – Inköp av avelssto, 40 000 kronor
  De vill köpa in ett avelssto för att långsiktigt säkra behovet av hästar som passar för ridskoleverksamhet.
 • Samarbetet föreningarnas hus i Sala – Handikappanpassning, 20 000 kronor
  De vill handikappanpassa köksdelen för att fler ska kunna använda den delen.
 • SFK Silverfiskarna Sala Heby – Knattemetet, 2000 kronor
  De vill anordna det traditionsenliga knattemetet samt anordna aktiviteter för skolan.
 • Silvköparens Vattenskidklubb – Återvinna träningsbryggan, 25 000 kronor
  De vill renovera sin träningsbrygga för att den även fortsättningsvis ska kunna fungera för all träning.
 • Stiftelsen Heby rid- och utställningsanläggning – Hållbart ridhusunderlag, 55 000 kronor
  De vill förbättra underlaget i ridhusen för att kunna bedriva en säker verksamhet då skaderisken ökar vid dåligt underlag.
 • Svartådalens Bygdeutveckling – Västerfärnebo Marknad, 55 000 kronor
  De vill etablera en lokal handelsplats för småskaliga producenter i Svartådalen, bland annat genom att bygga marknadsstånd.
 • Tärna Bygdegårdsförening – Pollinatörer & liefolk, 10 000 kronor
  De vill återskapa en naturäng vid hembygdsgården för att öka den biologiska mångfalden, till det behövs vissa redskap.
 • Tärnsjö Gymnastikförening – Material till gympapassen, 10 000 kronor
  De behöver köpa in nytt material, såsom vikter och kettlebells.
 • Vittinge IK – Bygger för framtiden, 12 000 kronor
  De vill utveckla barn- och ungdomsfotbollen i Vittinge, bland annat med fokus på tjejer.
 • Västerfärnebo Hembygdsförening – En utflykt i tiden, 26 000 kronor
  De vill på olika sätt göra bygdegården mer attraktiv för barnfamiljer.
 • Åkra FC – Fotboll för alla, 15 000 kronor
  De vill ordna fotboll för personer med en funktionsvariation.
 • Östervåla IF Fotboll – Förlängning av säsongen på Lundavallen, 200 000 kronor
  De vill anlägga belysning för att förlänga fotbollssäsongen då detta saknas helt idag.
 • Östervåla IF Skidor – Multibana för idrott och hälsofrämjande aktiviteter, 200 000 kronor
  De vill anlägga en asfalterad och belyst multibana vid motionsspåret.

Om Sala Sparbank

Sala Sparbank är en fristående bank utan aktieägare. Vi grundades 1828 och är landets näst äldsta bank. Vi har under många år gett tillbaka av vår vinst till olika lokala verksamheter. Att ge tillbaka för en bättre framtid, är en viktig drivkraft i vårt arbete. Det kallar vi växtkraft.

salasparbank.se

Dela sidan: