Skriv sökord

Så säkrar vi våra tillgångar mot bedrägerier

Almedalen Opinion

Senast uppdaterad: 1 juli, 2019

En av dagens programpunkter i Sparbankernas Riksförbunds tält på Hamnplan 208 i Almedalen face:ade ämnet Bedrägerier. Medverkade gjorde bland annat Mats Hasselquist, vd Tjustbygdens Sparbank i Västervik. Mats redogjorde för olika bedrägeriscenarior och hur man bäst skyddar sig mot dem. Bland annat tog han upp området Investeringar där människor lockas, baserat på någon svaghet som i sammanhanget kan vara att man har behov av förstärkning i ekonomin, att till exempel investera sina sista besparingar – med löfte om snabb och ofta osannolikt bra avkastning. Och som så ofta när det låter för bra för att vara sant så är det den bittra upptäckten de drabbade gör i efterhand.

– Det senaste som vi har identifierat är att det vid sidan av de vanliga (phishingförsök, kortbedrägerier, investeringsupplägg med mera) dykt upp en annan form av bedrägligt beteende där man lurar ungdomar att agera bulvaner för att låna upp pengar, och som sedan anmäler id-kapning eller liknande ursäkt för att slippa ifrån transaktionen. Men där det alltså är någon annan, det vill säga huvudbedragaren, som är den stora boven bakom upplägget, säger Mats.

– Och så till frågan vad banken gör för att säkra våra och kundens tillgångar: Förutom att det finns ett väldigt bra samarbete mellan Polisen och bankerna när det har hänt något, är det förebyggande åtgärder som vi måste fokusera på. Utbildning och Information – att till exempel tidigt gå ut och berätta för allmänheten vilka nya former av brottsliga transaktioner eller brottsligt agerande som förekommer – har visat sig vara ett effektivt sätt att säkra kundernas tillgångar, fortsätter Mats.

Som avrundning gör Mats medskicket till ett fullsatt almedalstält att just Informationen om sådant som är på gång i form av bedrägeritekniker och ekonomisk brottslighet, så att man får ett snabbt flöde hela vägen från berörda myndigheter, via bankerna och ända ut till slutkund – det jobbar man hårt för och där borde alla parter bli ännu bättre.

Dela sidan: