Skriv sökord

Roslagens Sparbank söker Chefsjurist

Lediga tjänster
solljus

Senast uppdaterad: 2020-11-16

Roslagens Sparbank, en av Sveriges 59 lokala sparbanker, verkar i och för Roslagen. Vår vision är ”Ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt” och tillsammans med våra fyra stiftelser eftersträvar vi ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet för våra kunder och samhället i stort. Vi är en fristående sparbank utan aktieägare där alla beslut fattas i Roslagen. Det faktum att vi inte har några aktieägare gör att vi istället kan dela ut en del av vår vinst till våra fyra stiftelser, som använder pengarna till det vi brukar kalla ”samhällsnytta”. Sedan stiftelserna bildades har banken avsatt ca 130 Mkr till samhällsnytta – det är något vi är stolta över och en viktig faktor till att vi som arbetar i Roslagens Sparbank har valt att jobba här!

Vi har en affärsvolym på ca 30 mdkr, ca 100 anställda och våra ca 43 000 privat- och ca 6 000 företagskunder kan möta oss på något av våra 4 kontor , i vår egen telefonbank eller via mobil- eller internetbanken. Tack vare vårt samarbete med Swedbank kan vi erbjuda våra kunder ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. Vi erbjuder även våra kunder juridisk rådgivning inom framförallt privatjuridik.

Vill Du göra skillnad för Roslagen tillsammans med oss – välkommen med Din ansökan!

Om tjänsten
Bankens nuvarande Chefjurist går i pension och därför söker vi en efterträdare som kan fortsätta arbetet med att utforma och utveckla bankens juridiska arbete såväl operativt som strategiskt. Som Chefsjurist har Du en central, konsultativ roll till alla delar av verksamheten inkl. affärsverksamheten, ledning och styrelse.

I rollen ingår följande huvudsakliga delområden:

• Bistå med juridisk kompetens i bankens affärsverksamhet inkl. kredit- och obeståndsrätt, pantsättningsfrågor, köpeavtal, fastighets- och bolagsförvärv, företagsöverlåtelser, bolagsstrukturer och övriga relevanta områden för framförallt bankens företagskunder varav många är små företag.
• Bistå med juridisk kompetens i bankens arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
• Bistå med juridisk kompetens i samband med avtal.
• Bistå med juridisk kompetens i hantering av bedrägerier, kundklagomål etc.
• Bistå med juridisk kompetens i hantering av personuppgifter.
• Bevaka förändringar i de för banken tillämpliga regelverken (inkl. lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter, EU-reglering etc.) samt bistå med implementering i verksamheten (sker tillsammans med övriga enheter i banken beroende på regelverk).

I rollen ingår även att vara Klagomålsansvarig.

Rollen ger stora möjligheter till ett flexibelt arbetssätt, t.ex. kommer det vara möjligt att arbeta på distans.

Om Dig
• Du har juridisk examen
• Du har minst fem (5) års arbetslivserfarenhet av bank- eller finansverksamhet
• Du har lätt att formulera dig i tal och skrift
• Du är prestigelös – detta är en förutsättning för att kunna arbeta i en förhållandevis liten organisation.
• Som medarbetare värdesätter vi att
* Du har en god förmåga att aktivt söka information,
* Du är lyhörd och empatisk,
* Du har en stark initiativkraft,
* Du är flexibel.
* Du uppskattar en bred roll där du förväntas arbeta både operativt och strategiskt men samtidigt också får möjlighet till god insyn i hela bankens verksamhet.

Tjänsten är en tillsvidareanställning och avser heltid.

För mer information är Du välkommen att kontakta VD Charlotte Lindberg.
Våra fackliga representanter är för Finansförbundet Lars Pettersson telnr 0176-771 35 och för Saco Markus Berglund telnr 0176-771 04.

Vi arbetar med processen löpande, sök därför så snart som möjligt, dock senast den 15 December 2020

Välkommen med din ansökan, genom att registrera den via vår hemsida roslagenssparbank.se/jobb