Skriv sökord

Roslagens Sparbank satsar på Studiepolare för att höja elevernas betyg

I samhället Skola
Studiepolare, Karolina Losell, Roslagens Sparbank
Karolina Losell, verkställande tjänsteman för Roslagens Sparbanks Stiftelser.

Senast uppdaterad: 6 oktober, 2022

Gymnasiebehörighet är en av de absolut viktigaste ingredienserna för att säkra en bra framtid i det moderna kunskapssamhället. För att stötta barns skolgång har Roslagens Sparbank via sina stiftelser startat projekt Studiepolare i några av kommunens högstadieskolor.

Studiepolare vänder sig i första hand till elever som riskerar att inte uppnå gymnasiebehörighet, men också till elever som av någon anledning behöver extra stöd i sina studier.

Målet är att bidra till att fler elever höjer sina betyg, sin studiemotivation, stärker sitt självförtroende och ökar möjligheterna till fortsatta studier och framtida jobb.

– Till exempel vet vi att läsningen är den enskilt viktigaste komponenten för all inlärning, oavsett ämne. Elever som läser bra lyckas bättre i skolan och har lättare att tillgodogöra sig kunskap. Därför är vi mycket positiva till det här initiativet från Roslagens Sparbanks stiftelser, säger Johan Kant, verksamhetschef för grundskolan.

Engagerade seniora eller juniora lärare hjälper inledningsvis behövande elever på tre grundskolor i Hallstavik, Rimbo och centrala Norrtälje. Eleverna anmäler själva tillsammans med vårdnadshavare sitt intresse för att delta. I grupper om cirka tio elever per skola kommer dessa elever att en gång i veckan under två timmar få hjälp med att förbättra sina kunskaper.

Både kropp och knopp behöver stöttning

Då inte bara knoppen utan även kroppen behöver extra stöttning bidrar två lokala ICA butiker, Flygfyren och ICA Rimbo med ett mellanmål för att ge extra energi åt eleverna.

– Projektet startar upp under höstterminen och kommer fortsätta under vårterminen för att sen utvärderas, men vår målsättning är att detta ska vara en långsiktig satsning som vi förhoppningsvis ytterligare kan utveckla i syfte att bidra till ett hållbart samhälle, säger Karolina Losell, verkställande tjänsteman på Roslagens Sparbanks stiftelser.

Om Roslagens Sparbank

“Ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt” Så lyder vår vision. Men hur bidrar vi till vår vision? Vi lämnar tillbaka en del av vinsten istället för att dela ut till aktieägare, för några sådana har vi inte.

Sedan 2001 har vi avsatt drygt 155 miljoner kronor som gör nytta i Roslagen. Huvuddelen har hanterats av bankens stiftelser för Näringsliv & Kultur respektive Forskning & Utbildning som genom åren stöttat många olika skolaktiviteter, kulturevenemang, samlingslokaler, föreningar, idrottsklubbar med mera.
roslagenssparbank.se

Dela sidan: