Skriv sökord

Roslagens Sparbank avsätter ytterligare 11 miljoner till samhällsnytta

I samhället
Roslagens Sparbank, utdelning

Senast uppdaterad: 20 maj, 2022

På Roslagens Sparbanks stämma beslutade huvudmännen att avsätta 11 miljoner kronor från 2021 års överskott till samhällsnytta som tilldelas två av bankens stiftelser; Näringsliv och Kultur, samt Forskning och Utbildning.

Med de 11 miljoner kronorna har banken nu avsatt cirka 155 miljoner kronor till samhällsnyttiga ändamål sedan 2001, när våra två utdelningsstiftelser grundades.

Under våren har närmare 2 miljoner delats ut och mycket av det går till sommarens kulturevenemang i Roslagen.

Dag Nordström, ordförande i stiftelsen för Näringsliv och Kultur, Karolina Losell, projektledare samhällsnytta på Roslagens Sparbank och verkställande tjänsteman för Roslagens Sparbanks Stiftelser, Kurt Pettersson, ordförande i stiftelsen för Forskning och Utbildning.

Om Roslagens Sparbank

Roslagens Sparbank, en av Sveriges 59 lokala Sparbanker, har verkat i och för Roslagen sedan 1859. Vår vision är ”Ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt” och tillsammans med våra stiftelser vill vi bidra till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet för våra kunder och samhället i stort.

Roslagens Sparbank är en fristående sparbank utan aktieägare där alla beslut fattas i Roslagen. Det faktum att vi inte har några ägare gör att vi istället kan dela ut en del av vinsten till våra fyra stiftelser, som använder pengarna till det vi kallar ”samhällsnytta”. Sedan stiftelserna bildades har banken, tack vare sina medarbetar och kunder, kunnat avsätta över 140 Mkr till samhällsnytta – något vi är mycket stolta över!
roslagenssparbank.se

Dela sidan: