Robin Håkansson fick Sparbanken Ekens nyinstiftade stipendium

Med det nya stipendiet vill Sparbanken Eken uppmuntra unga driftiga människor som vågat ta steget att satsa på eget företagande och entreprenörskap, vilket är en förutsättning för fortsatt utveckling och tillväxt i bankens område.

Redan 2016 instiftade Sparbanken Eken ett stipendium som går till en person som jobbar engagerat med entreprenörskap och ekonomisk förståelse i skolan. Nu vill de även uppmärksamma eleverna som drivit företag genom Ung Företagsamhet (UF) i skolan.

– Nytt för i år är att vi även delar ut ett stipendium till en elev som drivit UF-företag och som nu tagit sitt entreprenörskap vidare. Båda stipendierna är på 15 000 kr vardera, berättar Marika Sunesson som är marknadsansvarig på Sparbanken Eken.

 

UF och Sparbanken Eken utser vinnaren

Vinnaren presenterades den 5 december på Next Level Network som Ung Företagsamhet (UF) och Sparbanken Eken arrangerade i Växjö.

– Sparbanken Eken är sponsor och samarbetspartner i tre UF-regioner: Kalmar, Kronoberg och Blekinge, eftersom det även är där banken finns och verkar. Det är även ifrån de regionerna som vinnarna utses, berättar Marika.

Banken har även tagit hjälp av UF lokalt med att utse vinnaren till stipendiet som tilldelades Robin Håkansson ifrån Agunnaryd. Stipendiet är aktuellt för före detta UF-företagare som är registrerade UF-alumner i Kronoberg, Kalmar och Blekinge län och fyller högst 25 år under nomineringsåret

 

Motivering årets stipendiat

”UF-företagandet blev startskottet för årets stipendiat som genom sitt entreprenörskap har gjort en stor utvecklingsresa både personligt och i det flertalet verksamheter årets stipendiat varit engagerad i. Att vara ung och boende på landsbygden har inte hindrat denna entreprenör som övervunnit rädslor, gått utanför sin trygghetszon och genom det skapat sig ett brett kontaktnät och en heltidssysselsättning inom sin stora passion i livet. Kundrelationen är alltid i fokus för årets stipendiat som har det tydliga målet, att varje kund ska bli företagets bästa säljare. Dessutom är årets stipendiat en god inspiratör och ambassadör som på olika sätt inspirerar andra unga människor att våga utveckla sitt entreprenörskap! ”

Senast uppdaterad: 
2017-12-20