Skriv sökord

Riksdagsseminarium kring finansiella frågor med inriktning mot Sparbankerna

Opinion
finansiella frågor

Senast uppdaterad: 4 juni, 2021

Åsa Westlund (S), ordförande Finansutskottet och Per Åsling (C), v ordf. Skatteutskottet bjöd tillsammans med Sparbankernas Riksförbund in riksdagens ledamöter till ett seminarium under våren kring aktuella finansiella frågor med inriktning mot Sparbankerna.

Föredragande på mötet var Ewa Andersen, vd för Sparbankernas Riksförbund, och Bengt Nordström, jurist och enhetschef regelverk på Förbundet.

Under seminariet informerade Ewa och Bengt om Sparbankernas viktiga roll i den finansiella infrastrukturen utanför storstäderna och betydelsen av lokala banker för samhällsutvecklingen, lokalt och nationellt. Förbundet ställde frågan till politikerna hur kan vi behålla en lokal bankmarknad även utanför storstäderna.

Finansiella frågor som togs upp

Vidare informerades riksdagens ledamöter om Sparbankernas samhällsengagemang. Hur Sparbankerna påverkas av regleringar, proportionalitet och tillsyn. Även frågan om pensionssparande för alla togs upp.
Ledamöter från de flesta riksdagspartierna deltog under seminariet

Dela sidan: