Skriv sökord

Rikligt pengaregn ur Kinda-Ydre Sparbanks Idéfond

Corona I samhället
Sponsorpengar söker föreningslivet!

Senast uppdaterad: 18 september, 2020

Nu är det klart hur det rekordhöga beloppet på 2,5 miljoner kronor i Kinda-Ydre Sparbanks utvecklingsfond – Idéfonden – ska fördelas.
– Det känns väldigt roligt och stimulerande att på detta vis kunna tillföra positiv energi och skapa nya möjligheter för utveckling av bygden, säger vd Johan Widerström.

Sparbankens utvecklingsfond – Idéfonden – kom till 2018 på initiativ av huvudmännen, som representerar kunderna i Kinda-Ydre Sparbank. Detta är tredje året som pengar fördelas ur Idéfonden.

– Den här satsningen ligger helt i linje med vårt stora samhällsengagemang. Kinda-Ydre Sparbank är en bank för livet. Det betyder mycket för invånarna att leva i en bygd som utvecklas på ett positivt sätt. Vi är en lokal bank som kan och vill göra skillnad genom att gynna utvecklingen, säger Johan Widerström.

Totalt skickades drygt 60 ansökningar in till Kinda-Ydre Sparbank. 35 av dem, d v s mer än hälften, tilldelas bidrag ur Idéfonden. De beviljade projekten är jämnt utspridda i Kinda och Ydre kommuner.

Det är betydande belopp som fördelats. De fem föreningar som beviljats mest pengar är: Brokyrkan i Rimforsa 200 000 kronor, Horns NSF-Scoutkår 200 000, Rimforsa IF 150 000, Rydsnäs IF 150 000 och Asby Sockenförening 138 000 kronor.

Fördelningen har varit ett gediget jobb för fondkommittén, med representanter för den lokala bankens huvudmän, styrelse och medarbetare. Bedömningen av ansökningarna har gjorts utifrån tre kriterier: Det ska vara för ett specifikt ändamål. Det ska vara till allmännytta och utan personligt vinstintresse. De som ansökt ska kunna genomföra projektet själva. Vid urvalet har hänsyn även tagits till om sökande drabbats ekonomiskt av coronakrisen.

– De projekt som beviljats pengar handlar till stor del om att utveckla ideella verksamheter och dess anläggningar. Jag ser fram emot att följa många nya och spännande projektarbeten, som kommer att märkas och sätta fart på bygden. Det kommer att hända mycket inom hela vårt verksamhetsområde, som omfattar Kinda, Ydre och södra delen av Linköpings kommun, säger Johan Widerström.

Fondpengarna delas ut i samband med att projekten genomförs. De 2,5 miljoner kronorna i Idéfonden är pengar utöver Kinda-Ydre Sparbanks vanliga sponsring av löpande aktiviteter under året med drygt en miljon kronor.

Så fördelas de 2,5 miljonerna i Idéfonden

Brokyrkan Rimforsa 200 000 kronor, Horns NSF-Scoutkår 200 000, Rimforsa IF 150 000, Rydsnäs IF 150 000, Asby Sockenförening 138 000, Rydsnäs Småbåtshamn 125 000, Södra Kinda Båtklubb 125 000, Asby Alpina 110 000, Asby Brygga Båtklubb 100 000, Kisa Bollklubb 100 000, Horn – Hycklinge IF 100 000, Veteranmotorklubben Ydre 100 000, Hembygdsföreningen Ydregården 90 000, Östra Missionsförsamlingen Tullerum 75 000, Brokinds IF 65 000, Södra Kinda Hemträdgårdsförening 55 000, Kisa Scoutkår 50 000, Ydre Kulturcentrum 50 000, OK64 Torpa 50 000, Torpa AIS 50 000, Equmeniaförsamlingen Rimforsa 50 000, Wist Hembygdsförening Sturefors 40 000, Internationella kvinnoföreningen i Kinda 40 000, Kinda Golfklubb 40 000, Ydre Ridklubb 40 000, Ångbåtens vänner Boxholm II 36 000, Västra Ryds Bygdegårds och Sockenförening 35 000, Kinda Majblommekommitté 30 000, Oppeby Hembygdförening 25 000, Torpa Byalag 20 000, Finede Byalag Horn 20 000, Tidersrums hembygdsförening 15 000, Ydrebygdens Biodlarförening 11 000, IFK Österbymo 10 000, Somaliska samhällsutvecklingsföreningen i Kinda 5 000.

För ytterligare information, kontakta: Johan Widerström, vd Kinda-Ydre Sparbank
Tel: 0494-79 429, mobil: 070-699 56 00
E-post: johan.widerstrom@kindaydresparbank.se

Om Kinda-Ydre Sparbank – en bank för livet
Kinda-Ydre Sparbank grundades 1866 och är främst verksam i Kinda, Ydre och södra delen av Linköping. Ett 30-tal medarbetare jobbar på kontoren i Kisa, Österbymo, Rimforsa och Horn. Banken har ca 17 000 kunder. Privatpersoner och företag erbjuds tjänster inom bank, försäkring, fastighetsförmedling och juridik.
Kinda-Ydre Sparbank har inga aktieägare, utan är en fristående och självständig sparbank. Det är kunderna tillsammans som genom utsedda huvudmän bestämmer och har inflytande över banken. Delar av vinsten går tillbaka till det lokala samhället. Affärsvolymen, d v s summan av in- och utlåning, är drygt 9 miljarder kronor. Mer info på www.kindaydresparbank.se
Dela sidan: