Skriv sökord

REMISSYTTRANDE Utredning av vissa frågor i anslutning till promemorian Krav på rapportering av betalningstider

Aktuellt Från oss Remisser

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt ”Förbundet”, avger härmed yttrande över utredningen av vissa frågor i anslutning till promemorian Krav på rapportering av betalningstider.

Förbundet tillstyrker utredningens förslag om bestämmelser om tillsyn och sanktioner.

Förbundet tillstyrker förslaget att justera definitionen av rapporteringsskyldiga företag till företag med minst 250 anställda.

Förbundet tillstyrker utredningens förslag att Bolagsverket ska erbjuda företagen en lösning för inrapportering.

Stockholm den 27 juni 2019

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, Verkställande Direktör och Lena Silén       

Dela sidan: