Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Upphävande av föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 9 juli, 2021

Sparbankernas Riksförbund, Förbundet, har tagit del av rubricerad promemoria och avstyrker förslaget.

Förbundet delar FI:s uppfattning om att föreskriftsformen inte måste iakttas, och att beslutsformen i och för sig är tillräcklig.

Dela sidan: