REMISSYTTRANDE till Finansdepartementet

Möjlighet för värdepappersföretag i tredjeland att under viss tid tillhandahålla tjänster utan krav på tillstånd och vissa betaltjänstfrågor.

Avsnitt 3

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker förslaget om en tillfällig bestämmelse för fortsatt tillgång till investeringstjänster från företag i Förenade kungariket.

 

Avsnitt 4

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker förslagen till ändringar med anledning av betalkontodirektivet och kommissionens ifrågasättande av det svenska genomförandet. De föreslagna ändringarna innebär att konsumenternas rättigheter stärks genom att viss begränsning inte är tillåten och att informationskravet utvidgas bland annat genom det offentliggörande på sin webbplats som Finansinspektionen ska göra.

 

Stockholm den 19 december 2018

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

 

Ewa Andersen, Verkställande Direktör och Lena Silén

                             

 

Senast uppdaterad: 
2018-12-19