REMISSYTTRANDE: Svar på Riksbankens förslag till ny statistik över hushållens finansiella tillgångar och skulder.

Sammanfattning

Förbundet motsätter sig Riksbankens förslag till ny, detaljerad statistik över hushållens finansiella tillgångar och skulder.
 

Förbundet ansluter sig till Svenska Bankföreningens svar på förslaget.

 

 

Stockholm den 17 november 2017

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

 

Ewa Andersen, Verkställande direktör                                        

Lena Silén                                                                             

Senast uppdaterad: 
2017-11-20