Skriv sökord

REMISSYTTRANDE Stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls

Aktuellt Från oss Remisser

Vi anser att det är en bra konsumentskyddsåtgärd att inte locka med kredit som första förslag vid e-handel.

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker promemorians förslag till författningsändringar innebärande att en betaltjänstleverantör ska presentera betalningssätt på ett visst sätt vid e-handel. Förbundet anser att det är en bra konsumentskyddsåtgärd att stävja att inte locka med kredit som första förslag vid e-handel.

Stockholm den 23 september 2019

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, verkställande direktör och Jan Hedqvist          

Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund

Lämna en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *