REMISSYTTRANDE Stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls

Vi anser att det är en bra konsumentskyddsåtgärd att inte locka med kredit som första förslag vid e-handel.

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker promemorians förslag till författningsändringar innebärande att en betaltjänstleverantör ska presentera betalningssätt på ett visst sätt vid e-handel. Förbundet anser att det är en bra konsumentskyddsåtgärd att stävja att inte locka med kredit som första förslag vid e-handel.

 

Stockholm den 23 september 2019

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, verkställande direktör och Jan Hedqvist                       

 

Senast uppdaterad: 
2019-09-23