Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Riksbankens förslag till nya föreskrifter om kontantförsörjning

Remisser
Ju2022/03740, insolvensrätten, Dnr202/01058, Diarienummer Ju2022/03567, Fi2022/02140, Ny lag om källskatt på utdelning, Förslag till föreskrifter, bolagsverket, föreskrifter om insättningsgaranti och resolution, remiss, remissvar, remissyttrande

Senast uppdaterad: 13 februari, 2023

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissvar på Riksbankens förslag till nya föreskrifter om kontantförsörjning respektive räntekostnadsersättning och tillhörande remisspromemoria.

Remissvar till Riksbanken, Dnr202/01058

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker genomförandet av den föreslagna regleringen, men anser att det tydligare bör anges att villkoren i sådana avtal om kontantförsörjning och räntekostnadsersättning som omfattas av de föreslagna föreskrifterna, ska utgöras av bestämmelserna i föreskrifterna.

Stockholm den 27 januari 2023
Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Bengt Nordström, Jurist,

Dela sidan: