Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Riksbankens förslag till nya föreskrifter om kontantförsörjning

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 13 februari, 2023

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissvar på Riksbankens förslag till nya föreskrifter om kontantförsörjning respektive räntekostnadsersättning och tillhörande remisspromemoria.

Remissvar till Riksbanken, Dnr202/01058

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker genomförandet av den föreslagna regleringen, men anser att det tydligare bör anges att villkoren i sådana avtal om kontantförsörjning och räntekostnadsersättning som omfattas av de föreslagna föreskrifterna, ska utgöras av bestämmelserna i föreskrifterna.

Stockholm den 27 januari 2023
Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Bengt Nordström, Jurist,

Dela sidan: